ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Dodano: 18 maja 2020

Celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.  Sprzęt został przekazany dla uczniów i nauczycieli nie posiadających warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym. Sprzęt ma zainstalowane oprogramowanie Windows 10 Pro.

W ramach projektu zakupiono 34 laptopy, które zostały przekazane do szkół:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ratajczaka w Kościanie –  12 sztuk

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie – 12 sztuk

- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie –  10 sztuk

Szkoły następnie użyczyły komputery uczniom i nauczycielom.

Całkowita wartość projektu wyniosła 81 465,36 zł

Dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa: 80 000,00 zł

Wkład Powiatu Kościańskiego: 1 465,36 zł