Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy

Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy zajmuje się sprawami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na realizacją inwestycji i remontów, podejmowaniem działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym opracowywaniem stosownych wniosków oraz koordynowaniem spraw związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem inwestycji.

Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy znajduje się w pokoju 110.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 512 08 25

  • Rafał Landzwojczak - Naczelnik Wydziału - wew. 13
  • Eliza Klorek - wew. 14
  • Maria Żuchowska - wew. 14
  • Anna Wieczorek - wew. 16