Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: w referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i powiatu, wywłaszczenia nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 511 08 84

Pokój 22

Pawel Wachowiak - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału – wew. 18

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, POKÓJ 24:

Robert JAGODZIŃSKI - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel. 65 511 08 84, wew. 42, e-mail: robertjagodzinski@powiatkoscian.pl
Mariola MICHALSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: mariolamichalska@powiatkoscian.pl
Dominik ADAMCZAK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych oraz systemów GEO-INFO, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: dominikadamczak@powiatkoscian.pl
Barbara PTASZYŃSKA-WARYCH (zastępowana przez Magdalena Migdałek) - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: magdalenamigdalek@powiatkoscian.pl
Anna TRYBUŚ - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: annatrybus@powiatkoscian.pl
Dorota KUJAWA (zastępowana przez Justyna Kaźmierczak) - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: justynakazmierczak@powiatkoscian.pl
Edyta ŁABIŃSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gruntów, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: edytalabinska@powiatkoscian.pl
Joanna ZEMBROŃ - Główny specjalista ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: joannazembron@powiatkoscian.pl
Katarzyna MAŁYSZCZAK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: katarzynamalyszczak@powiatkoscian.pl
Agnieszka KACZMAREK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: agnieszkakaczmarek@powiatkoscian.pl
Paulina DUBSKA-FRĄCZEK - stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl
Danuta FLIEGER - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: danutaflieger@powiatkoscian.p
 

Klaudia KAŹMIERCZAK - stanowisko ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: klaudiakazmierczak@powiatkoscian.pl
Dominika RATAJSZCZAK - stanowisko ds. prowadzenia archiwum i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: dominikaharasimczuk@powiatkoscian.pl
Karolina WERTZ - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: karolinawertz@powiatkoscian.pl

W Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, POKÓJ 22:

Magdalena OWSIANNA - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: magdalenaowsianna@powiatkoscian.pl
Ewa LEONARCZYK - stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: ewaleonarczyk@powiatkoscian.pl
Joanna CYBULSKA - stanowisko ds. gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony gruntów rolnych, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: joannacybulska@powiatkoscian.pl
Karolina KLEMENSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: karolinaklemenska@powiatkoscian.pl
 

Mikołaj SZYMKOWIAK - stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych oraz obsługi geodetów i naliczania opłat, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl