Projekt - przebudowa drogi powiatowej do Srocka Wielkiego

Dodano: 19 czerwca 2020

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.

Wartość zadania : 2 162 434,40 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 1 375 000,00 zł.

Dofinansowanie z Gminy Czempiń 450 000,00 zł

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek 2,478 km, w tym:

- odcinek o nawierzchni bitumicznej – 1,228 km

- odcinek o nawierzchni gruntowej – 1,250 km

Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m.

Celem zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2491P jest zmiana nawierzchni z gruntowej na bitumiczną na odcinku od miejscowości Srocko Wielkie do drogi powiatowej nr 3911P, która m.in. znacząco ułatwi i skróci poruszanie się autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2020-2021.