Projekt – przebudowa drogi powiatowej – W- 6 – Kościan Południe – Kobylniki – Nowy Białcz

Dodano: 09 sierpnia 2019

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 "Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury dróg powiatowych i jej połączenie z siecią TEN-T.

Rezultatami projektu będzie skrócenie średniego czasu przejazdu między dwoma odcinkami oraz zwiększenie natężenia ruchu.

wartość projektu: 6 815 140,66 zł

dofinansowanie z UE: 3 448 675,96 zł