Placówki zdrowotne z kontraktem NFZ

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, tel. 65 511 51 22
 • Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70

Podstawowa opieka zdrowotna

Opieka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  sprawowana jest przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę  i położną środowiskowo - rodzinną oraz pielęgniarkę/higienistkę szkolną.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Gabinety medycyny szkolnej

 1. Usługi Pielęgniarskie Cecylia Motylak:
  • Kościan, ul. 27 Stycznia 1/1, tel. 697 568 437
 2. Usługi Higienistki Szkolnej Agata Szwarc:
  • Kościan, ul. Al. Kościuszki 3 , tel. 726 252 990
  • Bonikowo ul. Parkowa 3, tel. 726 252 990
  • Stara Przysieka Druga 34, tel. 726 252 990
 3. Indywidualna Praktyka Higienistki Szkolnej Justyna Kosmowska:
  • Kiełczewo ul. Kościańska 2, tel. 65 511 04 10
  • Kokorzyn, ul. szkolna 2, tel. 65 511 94 43
  • Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 03
  • Krzywiń ul. Strzelecka 13/1, tel. 65 517 05 03
 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Lewandowska:
  • Racot ul. Kościańska 9, tel. 603 210 522
  • Stary Lubosz ul. Kościańska 7, tel. 603 210 522
  • Racot ul. Szkolna 10, tel. 603 210 522
  • Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 603 210 522
  • Stare Bojanowo, Szkolna 6, tel. 603 210 522
  • Turew, ul. Szkolna 41, tel. 603 210 522
 5. Usługi Pielęgniarskie Dorota Wdowicka:
  • Kościan, ul. M. Konopnickiej 1/1, tel. 608 629 904
 6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Bzowy:
  • Kościan, ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90
 7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Budzyń:
  • Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 65 512 08 57
  • Kościan ul. Wyzwolenia 24, tel. 65 512 12 34
 8. Usługi Higienistki Szkolnej Maria Ratajczak:
  • Kościan ul. Wielichowska 43 a, tel. 668 102 809
 9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Kowalczyk:
  • Bieżyń 1, tel 502 512 963
  • Lubiń ul. Powstańców 23, tel. 502 512 963
  • Jerka ul. Szkolna 5, tel. 502 512 963
 10. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Silva”:
  • Borowo, Borowo 30, tel. 61 282 63 83
  • Czempiń, Kolejowa 3, tel.  61 282 63 83
  • Głuchowo, Kościańska 28/30, tel. 61 282 63 83
 11. Higiena Małgorzata Marciniak:
  • Nietążkowo, ul. Andrzeja Dudycza 4, tel. 605 250 916
  • Bronikowo, ul. Morownicka 26, tel. 605 250 916
  • Czacz, ul. Parkowa 2, tel. 605 250 916
 12. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Bremborowicz:
  • Śmigiel, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 663 079 718

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Głuchowo ul. Os K. Dobruckiego 2/1, tel. 61 28 26 682
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61 28 26 682
 4. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z O.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 93 00
 5. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 6. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. z o.o., Kościan ul. Księdza Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04
 7. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" Szeffner, Lehmann – Pięta, Sikora, Zjawin, Glapiak Spółka Jawna., Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85
 9. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22
 10. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31
 11. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp. J. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka - Machowiak Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51
 12. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 13. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Główna 34A, 64-030 Śmigiel, tel. 65 518 52
 14. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Polaszek, Werner Spółka Jawna, Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6, tel. 65 518 00 13, 65 518 02 99
 15. Centrum Medyczne „VITA-MED” Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b , tel. 512 554 441
 16. NZOZ „KAMED” Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 511 77 23
 17. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Wonieść 52, tel. 65 512 02 20

Poradnia (gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej -  pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

 1. Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Vena" H.Korbik, E.Schmidt, Poradnia Pielęgniarki Środowisko – Rodzinnej, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 602 592 918
 2. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych „Komed” Sp. C, Kościan, Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych, ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 181 831
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek "Salus", Kościan, Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280
 4. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Pa - Med" S.c, Gabinet Pielęgniarki  Środowiskowej, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 606 109 456, 65 517 07 80
 5. Ośrodek Opieki Środowiskowo - Rodzinnej "Dom". Wanda Brudło Elwira Szpejnowska , Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej, Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 456 981, 606 336 038
 6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Pielęgniarka Środowiskowo – Rodzinna Gabinet  Wonieść 52, tel. 507 578 044
 7. „Sigma - Med”, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Racot, ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 8. Ośrodek Zdrowia S.C. , Poradnia (Gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31
 9. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, ul. Nacławska 15, tel.  65 512 02 20
 10. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Gabinet Pielęgniarki POZ Środowiskowo – Rodzinnej Stare Bojanowo, ul. Głowna 34A, tel. 65 518 52 68
 11. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Centrum ” Sp. z o.o. Gabinet Pielegniarki POZ, Koscian, ul. Baczkowskiego 3, tel. 65 511 93 00

Poradnia (gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej - położna

 1. Zespół Położnych Środowiskowo – Rodzinnych „Viva”  Gabinet Położnych Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 430 015
 2. Ośrodek Opieki Środowiskowo – Rodzinnej „Dom” Wanda Brudło Elwira Szpejnowska , Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej, Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 456 981, 606 336 038
 3. Ośrodek Zdrowia S.C., Poradnia(Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31

Lekarz rodzinny – program profilaktyki chorób układu krążenia (chuk)

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Lekarza Rodzinnego (z gabinetem szczepień i gabinetem zabiegowym) Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 2. Centrum Medyczne VITA – MED. Poradnia Lekarza POZ, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel.512 554 441
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , tel. 61 28 26 682
 4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2/1, tel. 61 28 26 682
 5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 511 77 23
 6. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51
 7. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls”, Szeffner, Lehmann – Pięta, Sikora, Zjawin, Glapiak Spółka jawna Kościan Osiedle Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04
 10. „SIGMA – MED.” Poradnia POZ ", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22
 11. „SIGMA – MED.” Poradnia POZ,  Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 12. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Bączkowskiego 3 ,  tel. 65 511 93 00
 13. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Lekarza POZ, Wonieść 52, tel. 65 512 02 20
 14. Ośrodek Zdrowia S.C. Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ,  Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31
 15. Poradnia Medycyny Rodzinnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Główna 34A, Stare Bojanowo, tel. 65 518 52 68

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (również w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Pracownia Endoskopii, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Pracownia Endoskopii, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Badanie Tomografii Komputerowej

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” Spółka z o.o. Pracownia Tomografii Komputerowej, Kościan, ul. Ks. Józefa Surzyńskiego 11B, tel.506 227 484, 65 529 25 63

Badania prenatalne

 1. Gabinety lekarskie Medicor, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 511 09 00

Badania preluksacyjne

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Preluksacyjna, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30
 2. Poradnia ortopedyczna „Ortmed” Lucyna Pawlik, Poradnia Ortopedyczna, Kościan, ul. Boczna 11, tel. 502 431 578, 604 950 107
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Ortopedyczna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Preluksacyjna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Profilaktyka Raka Piersi

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Centrum Diagnostyki obrazowej ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

 1. Centrum medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Gabinet Ginekologiczny, Kościan, ul. Nacławska 15, 65 512 02 20
 2. Gabinety lekarskie Medicor, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Kościan, Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 510 03 00
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Silva”, Poradnia Ginekologiczna, Czempin, ul. 24 Stycznia 14, tel. 61 282 63 83
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Kościanie, ul.  Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Kościanie, ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 95 21

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Chirurgiczny, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Chirurgii Ogólnej ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Poradnia Chirurgii Ogólnej, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, PoradniaCchorób Naczyń, Kościan Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Chorób Naczyń ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia  Chorób Płuc

 1. Centrum medyczne NZOZ Podstawowej opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Gabinet Pulmonologiczny, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Salus” Sp. J. Renata Błażeczek – Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Kościan,  ul. Św. Ducha 1, tel. 606 271 632

Poradnia Chorób Wewnętrznych

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kościanie, Poradnia chorób Wewnętrznych, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Dermatologiczna

 1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med", Gabinety Dermatologiczne Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 512 24 15
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Gabinet Dermatologiczny Kościan ul. Nacławska 15, tel 65 512 02 20
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia Diabetologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Diabetologiczna ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Endokrynologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Diabetologiczna ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Stopy Cukrzycowej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" Poradnia ginekologiczna, Czempiń ul. 24 Stycznia 14, tel. 61 282 63 83
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Ginekologiczny, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Kościan pl. Paderewskiego 4, tel.  65 511 03 00
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Ginekologiczno - Położnicza ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Śmiglu, ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 95 21

Poradnia Kardiologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Kardiologiczna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Leczenia Bólu

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia leczenia bólu, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Laryngologiczna

 1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna "Medicus" S.C. Śmigiel, Melerowicz – Kozłowska - Majerek ul. Skarżyńskiego 6, tel. 781 440 116
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Laryngologiczny, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna „Medicus”, Kościan, Al. Kościuszki 32/1,tel. 65 511 94 45
 4. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Otolaryngologiczna Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia Medycyny Sportowej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Medycyny Sportowej, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia Nefrologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Nefrologiczna ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

Poradnia Neonatologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Neonatologiczna ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

Poradnia Neurologiczna

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Poradnia Neurologiczna, Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61  282 63 83
 2. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Poradnia Neurologiczna, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Neurologiczny Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 4. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Neurologiczna, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00
 5. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalne, Gabinet Neurologiczny Czempiń, ul. Parkowa 2, tel.  61 282 66 88

Poradnia Okulistyczna

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna "Oculus ", Gabinet Okulistyczny Kościan ul. Moniuszki 10, tel. 65 511 40 27
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Okulistyczny Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Oko - Med" w Kościanie, Poradnia Okulistyczna ul. Wrocławska 22, tel. 65 512 40 77

Poradnia Onkologiczna

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Onkologiczny Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Onkologiczna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
   

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologii Narzadu Ruchu

     1.  Poradnia ortopedyczna „Ortmed” Lucyna Pawlik, Poradnia Ortopedyczna, Kościan, ul. Boczna 11, tel. 502 431 578, 604 950 107

     2.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Ortopedyczna, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

Poradnia Reumatologiczna

     1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

     2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościan, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

     3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia Urologiczna

     1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Urologiczny, Kościan, Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

     2. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Urologiczna, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

     3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Urologiczna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55 

Poradnia Wenerologiczna

     1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med", Gabinety Dermatologiczne Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 512 24 15

     2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Gabinet Dermatologiczny Kościan ul. Nacławska 15, tel 65 512 02 20

     3. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Pracownia Zaburzen Snu

     1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Poradnia Kardiologiczna, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 

Leczenie stomatologiczne

Leczenie stomatologiczne obejmuje leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Leczenie stomatologiczne - stomatologia ogólna dla dzieci i młodzieży

 1. Gabinety Lekarskie MEDYK, Kościan, Pl. Ignacego Paderewskiego 4, tel. 713 706 906, 502 289 287
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul Konopnickiej 5, tel. 65 518 01 43, 65 518 02 81
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Poradnia Stomatologiczna Kościan, tel. 65 511 03 30

Leczenie Stomatologiczne - stomatologia ogólna

 1. Bartosz Szczyciński Gabinet Stomatologiczny Czempiń ul. Parkowa 2, tel.  881 55 25 45
 2. Gabinet Dentystyczny „DENTIVIA” Paulina Cybułka, Kościan, os. Jagiellońskie 23-26, tel. 887 799 715
 3. Praktyka Stomatologiczna „Trident” Krystian Trzeciak, Czempiń ul. Stęszewska 2b, tel. 61 282 76 13
 4. NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Stomed" Kościan Plac Wolności 27, tel. 65 511 94 47
 5. Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Jarczyńska – Kaczmarek, Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 603 850 186
 6. Gabinet Stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia Poradnia Stomatologii Ogólnej, Kościan ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09
 7. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen.D.Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32, 601 368 646
 8. Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Wąsiak, Stare Bojanowo ul. Główna 34A, tel. 608 470 916
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul. Kościuszki 25, tel. 65 518 02 81
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Skarżyńskiego 5a, tel. 794 388 955
 11. Gabinety Lekarskie „Medicor”, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30
 12. Gabinety lekarskie „Medyk”, Kościan, pl. Ignacego Paderewskiego 4, tel. 731 706 906
 13. Poradnia stomatologiczna Joanna Rybka – Stachowiak, Kościan, ul. Śmigielska 12H, tel. 660 240 915

Leczenie stomatologiczne - ortodoncja

 1. Dent i Med. lek.stom. Iwonna i Ryszard Flieger, Spółka Cywilna, Gabinet Ortodontyczny Kościan ul. Nacławska11 a, tel. 65 512 07 66

Leczenie stomatologiczne - protetyka

 1. Gabinet stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Kościan, ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09

Opieka paliatywna i hospicjum

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i duszności oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia udzielane są w warunkach: stacjonarnych, domowych lub ambulatoryjnych.

Aby pacjent został objęty opieką paliatywną lub hospicyjną wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Hospicja domowe

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Hospicjum Domowe Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe Mel – Med., Kościan ul. Poznańska 122, tel. 604 11 44 30
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Hospicjum Domowe, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek „Salus’ Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Kościan, os. Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280
 5. Ośrodek rehabilitacyjny, Fizjoterapia Domowa, Kościan, ul. Bączkowskiego 11/A, tel. 65 512 12 70
 6. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Zespół Leczenia Środowiskowego Domowego, Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan

Oddział medycyny paliatywnej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, Oddział Paliatywny tel. 65 512 08 55

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

Leczenie Psychiatryczne

 1. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,  Oddział Psychiatryczny Dzienny, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 78
 2.  Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan,  Oddział Dzienny Psychiatryczny, Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00,
 3. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66
 4. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Psychiatryczny Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 5. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Gabinet Psychiatryczny Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 6. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan,  Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00,

Leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan,  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00,

Leczenie uzależnień

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Poradnia Leczenia Uzależnień Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00
 2. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Poradnia Uzależnień, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66

Leczenie uzależnienia od alkoholu

 1. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Pl. Paderewskiego 1A, tel. 65 511 51 78, 65 511 51 99

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Fizjoterapia

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Pracownia Fizjoterapii w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Pracownia Fizjoterapii w Krzywiń ul.  Chłapowskiego 34, tel. 65 517 04 42
 3. Ośrodek Rehabilitacyjny, Kościan, Fizjoterapia Ambulatoryjna, ul. Bączkowskiego 11A, tel. (65) 512 12 70
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Rehabilitacji Terapia w Kościanie, Kościan, ul. Gostyńska 54, tel. 65 511 09 09
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Oddział Rehabilitacji Dziennej, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 2. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11/A, tel. 65 61212 70
 3. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Oddział Rehabilitacyjny Dzienny, Pl. Paderewskiego 1A, tel. 65 511 51 78, 65 511 51 50

Rehabilitacja kardiologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70

Stacja dializ - hemodializoterapia

 1. Frosenius Nephrocare Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Stacja Dializ  Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 511 41 16

Logopedia

 

     1.  Ośrodek Rehabilitacyjny  w Kościanie, ul. Baczkowskiego 11A, tel. 65 512 12 70

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek „Salus”, Kościanie, Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280