Współpraca z zagranicą

Ważną rolę w życiu powiatów oraz istotny wpływ na rozwój poszczególnych gmin ma prowadzona od lat współpraca z partnerami zagranicznymi. Polega ona na utrzymaniu i rozwijaniu już istniejących przyjaznych stosunków, udzielaniu wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadań komunalnych oraz na inicjowaniu i rozszerzaniu kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi, a także na budowaniu porozumienia pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, opartego na wzajemnym szacunku.

Powiat Kościański - Alzey-Worms (Niemcy)


2008

Niemieckie praktyki

W dniach od 10 do 16 maja nauczyciele z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie przebywali na praktykach w partnerskim powiecie Alzey-Worms w Niemczech. Wyjazd ten to efekt ubiegłorocznych rozmów dyrekcji szkół z obu powiatów. W ciągu tygodnia Ewa Łaszczyńska – Maćkowiak, Magdalena Kostyk i Grzegorz Skrzypek mieli okazję zapoznać się z pracą w tamtejszych szkołach dla osób niepełnosprawnych. ...

Czytaj więcej...

Wizyta dyrektorów z Alzey-Worms

W dniach od 3 do 6 listopada w naszym powiecie przebywała delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Alzey-Worms z Niemiec.

Czytaj więcej...

Wakacje w dwóch językach

Od 6 lipca trwa zorganizowany przez Starostwo Powiatowe wakacyjny biwak dla dzieci z powiatu kościańskiego i z zaprzyjaźnionego powiatu Alzey-Worms z Niemiec. Biwakowiczów jest trzydziestu. Wraz z opiekunami mieszkają w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu.

Czytaj więcej...


2007

Owocna wizyta

W dniach od 6 do 9 września 2007 roku Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, wraz z delegacją przebywał z wizytą na zaproszenie władz partnerskiego powiatu Alzey-Worms w Niemczech.

Czytaj więcej...

Wakacje w Nieder – Wiesen

Dziesięciodniowy pobyt w Nieder –Wiesen w Niemczech to dla 15 osobowej grupy jedenastolatków z Powiatu Kościańskiego czas przygody i beztroskiej zabawy w gronie niemieckich rówieśników.

Czytaj więcej...


2006

15-24 lipca 2006
Piętnastoosobowa grupa jedenastolatków z Powiatu Kościańskiego, wraz z dwoma opiekunkami przebywała na letnim obozie w Nieder – Wiosen w Niemczech. Obóz był okazją do integracji z niemieckimi rówieśnikami. Pobyt w Niemczech to była nagroda dla najlepszych uczniów ze wszystkich gmin powiatu za dobre wyniki w nauce. Na uczestników obozu czekało wiele atrakcji. Dzieci mieszkały w namiotach i same przygotowywały sobie śniadania i kolacje. Okazji do wspólnych zabaw było wiele. Wszystkim obozowiczom najbardziej w pamięci utkwiła nocna wędrówka, wizyta w parku wodnym i zwiedzanie lasu pod fachowym okiem leśnika.

 

 

 

 

4m.jpg

 

 

21 kwietnia 2006
Partnerskie rzemiosło

W piątek, 21 kwietnia 2006 roku Andrzej Jęcz, Starosta Kościański spotkał się w Starostwie Powiatowym z członkami kościańskiego Cechu Rzemiosł Różnych, na czele z Ireneuszem Michalakiem, Starszym Cechu, którym towarzyszyła czteroosobowa delegacja z Powiatowego Związku Rzemiosła z Alzey-Worms w Niemczech. W składa niemieckiej delegacji wchodzili panowie Axel Reinhardt, prezes Powiatowego Związku Rzemiosła, Hans Albert Arnold, członek Zarządu, Erwin Waldman, członek Zarządu i Reiner Borchert, dyrektor Biura Powiatowego Związku Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczył również Edward Strzymiński, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego.

Czytaj więcej...


2005

22-24 września 2005 roku
Na zaproszenie władz Powiatu Kościańskiego gościła w naszym powiecie delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Alzey-Worms z Niemiec. Delegacji przewodniczył starosta Ernst Walter Görisch. Starosta Görisch pełni swój urząd od 1 listopada 2004 roku. Była to pierwsza delegacja pod jego kierunkiem. Gościł w naszym powiecie w 2002 roku, gdy był burmistrzem związku gmin powiatu Alzey-Worms.

 

powitanie w starostwie 3m.jpg

 

3m.jpg

Po powitaniu w Starostwie goście udali się do Centrum Sportu i Rehabilitacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Po zwiedzeniu nowego obiektu odbyło się spotkanie ze wszystkimi dyrektorami ponadgimnazjalnych szkół z Powiatu Kościańskiego. Przedmiotem rozmów była chęć pogłębienia współpracy między szkołami. W pierwszej części spotkania goście zapoznali się ze strukturą oświaty w Polsce. W drugiej części dyrektorzy szkół przedstawili stronie niemieckiej propozycje współpracy. I tak Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej jest zainteresowany wymianą doświadczeń nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie praktyką i wymianą doświadczeń nauczycieli uczących zawodów, Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu wymianą uczniów - nacisk na naukę języków, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie kontynuacją praktyk zawodowych w ramach programu nauczania. W 2003 roku uczniowie tej szkoły odbyli takie praktyki w Niemczech. Goście zadeklarowali chęć nawiązani współpracy w tych obszarach. Dalsze rozmowy w tych obszarach zostaną podjęte po zbadaniu możliwości, którymi dysponuje strona niemiecka. Starosta Görisch poinformował, że w Alzey-Worms jest organizowany każdego roku latem namiotowy obóz dla młodzieży i zaproponował, by w przyszłym roku młodzież z Powiatu Kościańskiego wzięła w nim udział.

 

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dyrektor PUP, Ewa Beba przedstawiła sytuację na rynku pracy. W ramach współpracy zaproponowała stworzenie wspólnych projektów w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Powiaty Kościańskiego mogliby odbywać staże zawodowe u pracodawców w Alzey-Worms i odwrotnie. Środki na ten cel pochodziłyby z Unii Europejskiej.

 

W ramach współpracy gospodarczej starostowie podjęli również temat zorganizowania dwustronnych wystaw gospodarczych. Inicjatywa ta miałaby polegać na prezentacji przedsiębiorców z Niemiec w Polsce i z Polski w Niemczech. W myśl zamysłu miałoby to pomóc nawiązaniu kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami. W czasie spotkania w Urzędzie Pracy rozmawiano również o możliwości współpracy i wymiany doświadczeń między pracownikami Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości działającymi w obu powiatach.

 

Po spotkaniu w Urzędzie Pracy goście odwiedzili Punkt Pomocy Żywnościowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Goście, chcąc wesprzeć działalność tych prowadzonych przez powiat instytucji przekazali na ręce Grażyny Talarczyk, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie drobną kwotę pieniężną.

 

Dalsza część programu w tym dniu miała charakter praktyczny. Goście odwiedzili dobrze rozwijające się przedsiębiorstwa działające na terenie Powiatu Kościańskiego. W Śmiglu mięli okazję zapoznać się z produkcją w firmach HOFFMANN i GASTROMETAL, a po południu firmę DANKO z Choryni.

 

Okazją do dalszych rozmów na temat możliwości współpracy między powiatami była kolacja pożegnalna, w której brali udział samorządowcy, przedstawicie przedsiębiorców i rzemieślników z terenu powiatu.

 


2003

11 – 13 lipca 2003 roku
Pobyt na terenie Powiatu Kościańskiego czterech strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osthofen. Głównym celem pobytu było przekazanie przez delegację wozu strażackiego na rzecz OSP Łuszkowo (Gmina Krzywiń). Uroczystość przekazania miała miejsce dnia 12 lipca 2003 roku w Łuszkowie.

strazacyM.jpg

clip_image002m.jpg

 

31 maja - 4 czerwca 2003 roku
Pobyt przedstawicieli Powiatu Kościańskiego w Powiecie Alzey – Worms.

W czasie pobytu:

 • Skonkretyzowano ustalenia dotyczące wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa na miesięczne praktyki rolnicze do niemieckiego powiatu. Pierwszym owocem tych rozmów był pobyt w okresie od 14 września do 12 października 2003 roku 10-ciu uczniów tej szkoły na praktykach w różnych miejscowościach Powiatu Alzey - Worms,
 • Grupa przedsiębiorców miała możliwości prowadzenia rozmów z prze- dstawicielami różnych branż gospodarczych. Szczególnie miało to miejsce podczas regionalnej wystawy gospodarczej w Osthofen,
 • W czasie pobytu w Osthofen, w trakcie spotkanie z burmistrzem tej miejscowości oraz przedstawicielami miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzono rozmowy na temat darowania na rzecz kościańskich strażaków wozu strażackiego,
 • Nawiązano kontakt z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Alzey – szczególnie jeśli chodzi o przekazywanie informacji dot. możliwości inwestowania, kontaktów przedsiębiorców oraz możliwości pomocy przy opracowaniu projektów unijnych,
 • Rozmawiano z przedstawicielem Kręgu Śpiewaczego Alzey w sprawie nawiązania kontaktów między chórem męskim "Arion" z Kościana a 38-śmio osobowym Towarzystwem Śpiewaczym "Gesangverein e. V. Gabsheim " i ewentualnej wymiany w roku 2004 obu chórów. Rozmawiano również z prze- dstawicielem chóru "Volkschor Alzey e. V." w sprawie wymiany z chórem "Lutnia" z Kościana. W zależności od sytuacji finansowej, wymiana mogłaby nastąpić w roku 2004 lub 2005,
 • Delegacja Powiatu Kościańskiego gościła również z wizytą w Szkole Specjalnej w Alzey. W czasie wizyty zapoznano się z systemem edukacji specjalnej w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów integracji absolwentów szkół specjalnych ze społeczeństwem. Wizyta ta stanowić może zaczątek współpracy ze Szkołą Specjalną w Kościanie.

Klimat wytworzony przez gospodarzy był niezwykle ciepły i serdeczny. Wielokrotnie podkreślano z obu stron wolę kontynuacji współpracy i rozszerzania jej o nowe obszary.


2002

9 - 12 września 2002 roku
Kolejna wizyta przedstawicieli niemieckiego powiatu w Powiecie Kościańskim. Realizując postanowienia "Umowy o współpracy i partne- rstwie między Powiatem Alzey-Worms i Powiatem Kościańskim", starostowie oraz kierownicy urzędów pracy z obu powiatów rozpoczęli rozmowy o możliwościach zatrudniania kościańskich bezrobotnych przez podmioty gospodarcze z nie- mieckiego powiatu.

W czasie spotkania niemieckiej delegacji z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu, podjęto natomiast rozmowy o możliwościach odbywania praktyk i staży zawodowych przez uczniów i absolwentów tych szkół w Powiecie Alzey - Worms.

Tradycyjnie już, cześć wizyty została poświęcona na zwiedzanie najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Powiatu Kościańskiego oraz Poznania.


2001

16 - 20 maja 2001 roku
Pobyt delegacji przedstawicieli władz Powiatu Kościańskiego w Powiecie Alzey-Worms. Głównym celem wizyty było podpisanie "Umowy o współpracy i partnerstwie między Powiatem Alzey-Worms i Powiatem Kościańskim". Umowa ta został podpisana w Alzey dnia 17 maja.

22 kwietnia - 6 maja 2001 roku
Pobyt uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Nie- tążkowie (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Powiecie Alzey-Worms. Celem wizyty było:

 • poznanie Niemiec i ich mieszkańców,
 • nawiązanie bliższych kontaktów z niemiecką młodzieżą,
 • zapoznanie się z rolnictwem w niemieckim powiecie.

8 - 13 stycznia 2001 roku
Wizyta przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kościanie i jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego w Powiecie Alzey-Worms. Celem wizyty było zapoznanie się z zadaniami, strukturą i sposobem pracy administracji samorządowej Powiatu Alzey-Worms.


2000

8 - 11 czerwca 2000 roku
Wizyta przedstawicieli niemieckiego powiatu w Powiecie Kościańskim, której głównym celem było podpisanie "Protokółu Wspólnych Zamierzeń". W Protokole tym, podpisanym dnia 10 czerwca w Jarogniewicach (Gmina Czempiń), powiaty wyraziły wolę nawiązania, rozwoju i kontynuacji kontaktów, w szczególności w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, ochrony środowiska i rolnictwa. Szczególną uwagę zwrócono na nawiązanie kontaktów między młodzieżą obu powiatów.

Podczas wizyty, niemieccy goście zapoznali się z zakresem działań i zadań Powiatu Kościańskiego oraz z zasadami nawiązywania współpracy pomiędzy powiatami. Został im także przedstawiony system opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w powiecie. Cześć wizyty została poświęcona zwiedzaniu najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Powiatu Kościańskiego.


1999

7 - 10 października 1999 roku
Pobyt delegacji przedstawicieli władz Powiatu Kościańskiego w Powiecie Alzey-Worms. Celem wizyty było:

 • zapoznanie się z zadaniami Rady Powiatu Alzey-Worms oraz zadaniami i spo- sobem funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Alzey,
 • omówienie możliwości współpracy między powiatami,
 • zapoznanie się z systemem opieki zdrowotnej, w szczególności opieki sanitarno - publicznej oraz organizacji i funkcjonowania pogotowia ratunkowego,
 • zapoznanie się z organizowaniem akcji zwalczania skutków klęsk żywiołowych,
 • zapoznanie się z gospodarką odpadami komunalnymi.

1999 rok - początek współpracy.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo