Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Pliki do pobrania

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych

Wniosek o wpis do ewidencji uks

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

Wniosek na sprowadzenie zwlok - prochow ludzkich z zagranicy

Wniosek Ferie zimowe na sportowo 

Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody dla trenerów

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (konkurs ofert)

Konkurs ofert - aktualizacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Konkurs ofert - zaktualizowany opis poszczególnych działań, plan i harmonogram

Karta informacyjna wniosku o Stypendium Starosty Kościańskiego 2020/2021

Wniosek o Stypendium Starosty Kościańskiego dla ucznia - rok szkolny 2020/2021

Wniosek o Stypendium Starosty Kościańskiego dla studenta - rok akademicki 2020/2021

Kierowanie dzieci do szkół/placówek kształcenia specjalnego poza terenem powiatu kościańskiego

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański

Rak jelita grubego - ulotka 

Co wiemy o raku jelita grubego