Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa, określa zasady jego funkcjonowania, prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz ochroną danych osobowych, obsługą interesantów, prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzi archiwum zakładowe. Poza tym wydział ten zajmuje się sprawami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na realizacją inwestycji i remontów, podejmowaniem działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym opracowywaniem stosownych wniosków oraz koordynowaniem spraw związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem inwestycji.

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny znajduje się w pokojach 21, 110 i 119.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt - 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 512 08 25

Pokój 110:

 • Rafał Landzwojczak - Naczelnik Wydziału - wew. 13
 • Eliza Klorek - wew. 14
 • Maria Żuchowska - wew. 14
 • Anna Wieczorek - wew. 16

Pokój 119:

 • Małgorzata Schwarz - Zastępca Naczelnika Wydziału - wew. 12
 • Barbara Brukiewicz – Nowak - wew. 17
 • Anna Włodarczak – wew. 17
 • Monika Kmieciak – wew. 17
 • Piotr Mikołajczak – wew. 17
 • Janusz Ratajszczak – wew. 17

Pokój 21:

 • Paweł Pawlak - wew. 41
 • Krzysztof Kruszyna – wew. 41