Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Żródła finansowania dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościańskiego"

Zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego na szkolenie:

NOWE DRUKI OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym”

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2019 r. (piątek) od godz. 14:00 do godz. 18:00

Miejsce szkolenia: Kościan, ul. Bernardyńska 2, II piętro (Aula)

Zakres szkolenia:

  • Omówienie nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
  • Omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych konkursach ofert i małych grantach
  • Zasady rozliczania i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2020 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Grupy docelowe: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy działów księgowości, specjaliści ds. księgowości, osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi poczęstunek.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 5 grudnia 2019 r. pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33

Kontakt w sprawie szkolenia, pani Moniki Kustosz, tel. 65 512-70-67

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

ZAPRASZAMY !