Dofinansowanie – rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo – Wyskoć

Powiat Kościański otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku zadania pn.: Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo – Wyskoć Mała– Wyskoć.

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu do szkól i instytucji ochrony zdrowia. Inwestycja wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych dla funkcjonowania i  rozwoju mieszkańców.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 3,6 km odcinek drogi. Rozbudowany zostanie natomiast odcinek o długości 825 m. Łączna długość wyremontowanego w ramach zadania odcinka to 4,428 km. Zakres prac obejmuje m.in.: poszerzenie drogi do 5,5 m, położenie chodnika, wybudowanie 3 przystanków autobusowych z peronami, przebudowanie skrzyżowania z inną drogą powiatową, powstanie wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, postawiona zostanie tablica aktywna informująca o prędkości ruchu, wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto odtworzone i odmulone zostaną rowy, a pobocze będzie skarpowane. Wymienione zostaną także kratki ściekowe na przykrawężnikowe. W ramach tej inwestycji powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości blisko 3,7 km i szerokości 2 m z kostki brukowej i masy bitumicznej.

Kwota dofinansowania: 1 764 811,98 zł

Całkowita wartość projektu: 3 529 623,97 zł