Budowa i przebudowa drogi powiatowej – droga wojewódzka 305 – do węzła drogi S5 – Nietążkowo

Dodano: 09 sierpnia 2019

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo. Projekt realizowany przez dwa samorządy: Powiat Leszczyński oraz Powiat Kościański (partner projektu)-wg zapisów umowy partnerskiej zawartej na potrzeby realizacji projektu.

Cel zadania: Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych poprzez zwiększenie mobilności regionalnej w skutek połączenia odcinków dróg lokalnych na terenie powiatu leszczyńskiego oraz  kościańskiego z siecią TEN-T.

wartość projektu: 56 544 705,87 zł

dofinansowanie z UE: 36 200 931,50 zł

PLANOWANE EFEKTY:

-długość przebudowanych dróg powiatowych - 21 525 m
-długość wybudowanych dróg powiatowych - 6 560 m
-długość wybudowanych dróg dla rowerów - 6 km
-długość przebudowanych dróg dla rowerów - 0,72 km
-liczba wybudowanych obwodnic -1 szt.
-długość wybudowanych lub przebudowanych chodników - 6 700 m
-liczba wybudowanych/ przebudowanych przejść przez jezdnię - 21 szt.
-liczba wybudowanych/przebudowanych zatok autobusowych - 2 szt.
-liczba wybudowanych/ przebudowanych punktów oświetleniowych – 32 szt.