Azbest - dotacje

Od 1 czerwca 2020 roku można w Starostwie Powiatowym w Kościanie ubiegać się o środki na likwidację wyrobów zawierających azbest.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na demontaż, zbiórkę, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego. Powiat Kościański przeznaczy na ten cel 108 tys. złotych brutto. Realizowane zadnie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski można pobierać ze strony Starostwa Powiatowego w Kościanie i składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 65 512 74 31, wew. 25, 29.

Wartość przelicznika masy azbestu (pkt. 6 d wniosku ): 1m2 azbestu = 15 kg, tj. 0,015 Mg

Pliki do pobrania