Azbest - dotacje

Starostwo Powiatowe w Kościanie w roku 2021 r. przewiduje udział w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu kościańskiego, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/105/19 z dnia 2 października 2019 r.

Informacje dotyczące możliwości składania wniosków o udział powiatu w usuwaniu wyrobów zawierających azbest zamieszczone zostaną na stronie internetowej powiatu w późniejszym terminie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 65 512 74 31, wew. 25, 29.