Biuro Kadr i Płac

Do głównych zadań Biura Kadr i Płac należy opracowywanie zasad polityki kadrowej i zarządzanie kadrami oraz sporządzanie wykazów etatów i planów rozmieszczenia pracowników.

Biuro Kadr i Płac prowadzi także sprawy związane z odbywanymi w starostwie praktykami uczniów szkół średnich oraz studentów, przygotowywaniem wniosków w celu skierowania bezrobotnych na staż lub w celu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Biuro Kadr i Płac znajduje się w pokoju 125.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 512 08 25

Osoby kontaktowe:

  • Joanna Bardyan – Kierownik Biura, wew. 27
  • Beata Matla, wew. 26
  • Dajana Lemańska, wew. 26