Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oferuje naukę w:

 1. Szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:
  1. Technikum (4-letnie), kształcącym w zawodach:
   • technik inżynierii środowiska i melioracji,
   • technik hotelarstwa,
   • technik architektury krajobrazu,
   • technik informatyk,
   • technik rolnik,
   • technik żywienia i usług gastronomicznych.
  2. Liceum Ogólnokształcącym (3-letnim) w klasach:
   • policyjnej,
   • językowo-wojskowej,
   • strażacko-ratowniczej,
   • sportowej.
 2. Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w zawodach:
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
  • fryzjer,
  • sprzedawca,
  • piekarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • kucharz,
  • wędliniarz,
  • murarz-tynkarz.

Dane kontaktowe:

ul. Dudyczna 4, 64-030 Śmigiel

tel. (65) 518 00 27, fax (65) 518 96 60

e-mail: sekretariat@zspnietazkowo.home.pl

www.zspnietazkowo.home.pl

Dyrektor: Arleta Adamczak-Puk