Zespół Szkół im. F. Ratajczaka w Kościanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oferuje naukę w:

 1. Szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:
  1. Technikum (4-letnim), kształcącym w zawodach:
   • technik mechanik,
   • technik ekonomista,
   • technik budownictwa,
   • technik geodeta,
   • technik gazownictwa,
   • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  2. II Liceum Ogólnokształcącym (3-letnim)
 2. Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  • Zawody 3-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole lub na kursach wyjazdowych): monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, elektryk, piekarz, cukiernik
  • Zawody 2-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole): sprzedawca, kucharz małej gastronomii
  • Istnieje również możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych w zawodach (teoretyczna nauka zawodu na kursach wyjazdowych): fryzjer, fotograf, wędliniarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter – elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających i inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dane kontaktowe:

ul. Wielichowska 43a,
64-000 Kościan

tel. 65 611 41 35, fax 65 512 64 66

e-mail: zspk@powiatkoscian.pl

www.zsp-koscian.pl

Dyrektor: Małgorzata Durek