Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu architektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, sprawy z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami i rolnictwa.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt - 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 512 74 28, tel. 65 512 74 31

Pokój 206

  • Beata Kownacka - Naczelnik Wydziału - wew. 24

Pokój 204 

  • Magdalena Pawlak - wew. 29

Pokój 205

  • Maria Tomaszewska - wew. 22

Pokój 202

  • Anna Trąbka - wew. 30

Pokój 208

  • Krzysztof Rau - wew. 42

Pokój 207

  • Paulina Lenart - wew. 48

Pokój 203

  • Sylwia Kościańska - wew. 25
  • Zbigniew Dominiak - wew. 25

Pokój 210

  • Joanna Los - wew. 49