Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego na szkolenie: "Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek).

Szkolenie poprowadzi trener ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu.

Miejsce szkolenia: budynek Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (Aula).

Zakres szkolenia:

  • omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych konkursach ofert i małych grantach,
  • zasady rozliczani i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
  • przedstawienie informacji o planowanych konkursach ofert na 2018 rok, organizowanych przez Burmistrza Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Czas trwania: 10.00 - 14.00

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 grudnia 2017 r. pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

ZAPRASZAMY !

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo