Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Oddziały:

 • Izba Przyjęć
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Wewnętrzny
 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Intensywnej Terapii
 • Oddział Patofizjologii Noworodka
 • Oddział Reumatologiczny
 • Oddział Rehabilitacyjny
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii

Dane kontaktowe:

ul. Szpitalna 7,
64-000 Kościan

tel. (65) 512-08-55
fax (65) 512-07-07

e-mail: spzozkoscian@post.pl

www.szpital.koscian.pl

Dyrektor: Wojciech Maćkowiak