Pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy

Dodano: 27 lutego 2020

Pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy

Informujemy Państwa, że Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie przedłuża nabór wniosków w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wnioski należy składać w terminie od 27 lutego do 6 marca 2020 roku.

Obecnie urząd posiada środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych, które należą do jednej z następujących grup: długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia.

Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie ul. ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, parter stanowisko nr 6 lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej koscian.praca.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Państwu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie: Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258 i Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew. 205.