Otwarty plac zabaw

Dodano: 11 października 2019

Otwarty plac zabaw

Dzieci z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie mają plac zabaw. Uroczyste otwarcie placu z udziałem radnych z Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kościańskiego odbyło się w czwartek 10 października 2019 roku.

Plac zabaw poświęcił ks. Paweł Skrzypczak. Przed przecięciem wstęgi Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor szkoły przywitała gości i poinformowała, że na stworzenie placu zabaw Starostwo Powiatowe w Kościanie przekazało środki w wysokości 27 891 złotych. Sprzęt na wyposażenie placu, który kosztował ponad 26 tys. złotych został sfinansowany z dwóch źródeł. Kwotę ponad 22 tys. złotych przekazało Stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Środki pochodziły od darczyńcy – Banku Spółdzielczego. Pozostałe prawie 4 tys. złotych pochodziło z budżetu szkoły.