Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Dodano: 27 maja 2020

Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!” zaprasza mieszkańców, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe powiatu kościańskiego do udziału w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne i rozwiązywanie problemów społecznych, mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego na terenie naszego powiatu. Wysokość dotacji to 1 500 złotych na działania społeczne! W ramach Konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw ma do przyznania minimum 123 dotacje! Pierwsze wnioski zostały  już złożone i są realizowane od połowy lutego 2020 roku!

Aktualnie realizowane projekty na terenie wszystkich gmin powiatu kościańskiego to:

- „Album naszych wspomnień – Szkoła” realizowany przez Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra

- „Bądź Zero Waste w Kościanie” realizowany przez grupę nieformalną Bądź Zero Waste w Kościanie,

- „Ocalić od zapomnienia”- Koło Gospodyń Wiejskich "Olszewianki", 

- „Internetowy Konkurs Solowy” grupa nieformalna,

- "Po nitce do kłębka..” i „Maseczkomat” realizowany przez Stowarzyszenie Krok do przodu,

- „Zajęcia gimnastyczne dla seniora” – grupa nieformalna Fitness Dance.

Realizacja kolejnych rozpocznie się wkrótce.

Stowarzyszenie stawia sobie ambitne cele, dlatego chce dotrzeć do każdego sołectwa w powiecie kościańskim i zmobilizować mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz innych!

Dlatego jeśli jesteście aktywnymi mieszkańcami, którzy działają lub chcieliby rozpocząć działania na rzecz mieszkańców Waszej małej społeczności, możecie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w Konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.crgkoscian.pl na facebooku stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu 503 013 259.