Księgowi objęli patronat nad uczniami technikum

Dodano: 13 kwietnia 2017

We wtorkowe przedpołudnie, 11 kwietnia 2017 roku, w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy szkoły z wielkopolskim oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W imieniu Stowarzyszenia porozumienie podpisali prezes zarządu oddziału wielkopolskiego prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz oraz dyrektor wielkopolskiego oddziału Mariusz Noworyta. W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie swój podpis na porozumieniu złożyła dyrektor Małgorzata Durek. Sygnatariuszami porozumienia byli także – ze strony Powiatu Kościańskiego – starosta Bernard Turski oraz wicestarosta Stefan Stachowiak.

W trakcie uroczystości podczas której podpisane zostało porozumienie okolicznościowy wykład pt. „Rachunkowość szczęścia” wygłosił prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, który w swobodny sposób opowiadał o rachunkowości jako drodze do szczęścia.

O działalności Stowarzyszenia Księgowych mówił dyrektor Mariusz Noworyta.

Historię kształcenia w zawodzie technika ekonomisty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przedstawiły uczennice klasy III: Natalia Motała, Michalina Marciniak oraz Roksana Kaczmarek.

Uroczystość uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu ucznia tamtejszego liceum Adriana Szczepaniaka.

Zawarte porozumienie zakłada objęcie przez stowarzyszenie patronatu nad uczniami technikum kształcącymi się w zawodzie technika ekonomisty, dzięki czemu uczniom prezentowane będą zagadnienia związane z rachunkowością oraz zawodem księgowego. Na zawarciu porozumienia skorzystają także nauczyciele kształcący w zawodzie ekonomisty, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje związane z nauczaniem zagadnień ekonomicznych, finansowych raz rachunkowych.