Kolejny rok staży zagranicznych w Ratajczaku

Dodano: 04 października 2019

Kolejny rok staży zagranicznych w Ratajczaku

Już po raz piąty Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” nr 18-1-PL01-KA102-048771. Projekt jest realizowany w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus

Realizacja projektu rozpoczęła się 17 września 2018 roku i potrwa do 16 września 2020 roku. W ramach projektu w roku szkolnym 2018/19 uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych byli na stażach w Mediolanie i w Bristolu. 

We Włoszech dwa tygodnie spędziło 16 uczniów III klasy technikum organizacji reklamy oraz 5 uczniów III klasy ZSZ, uczących się zawodu kucharza. Praktyka we włoskich restauracjach to dobra inwestycja na przyszłość. Kolejna grupa 16 uczniów III klasy technikum ekonomicznego sprawdzało swoje umiejętności zawodowe i językowe na 2 tygodniowych praktykach w Wielkiej Brytanii.

W roku szkolnym 2019/20 szkoła planuje ponowne wyjazdy na praktyki zagraniczne. Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym dla 16 ekonomistów praktyki zawodowe zostaną zorganizowane w firmach w Bristolu w Wielkiej Brytanii, a dla techników organizacji reklamy i kucharzy staż zagraniczny będzie odbywać się we Włoszech w Mediolanie. W sumie na staże zagraniczne do Włoch i Wielkiej Brytanii wyjedzie w  ciągu 2 lat 74 uczniów.

Trwają już intensywne przygotowania tegorocznej, pierwszej grupy wyjazdowej, która rozpocznie staż w Mediolanie już w połowie listopada. Uczniowie ćwiczą język angielski, poznają tradycje i kulturę Włoch. Ponadto biorą udział w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Wszyscy z uśmiechem na twarzy odebrali kolorowe wyprawki składające się z materiałów biurowych oraz podręczników. Projekt koordynują nauczycielki: Karolina Brzozowska i Romana Woroch. Pomoc językową zapewnia Małgorzata Jaśniak.