Dwie Rocznice - debata

Dodano: 22 maja 2019

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej realizowanej przez Stowarzyszenie Chłapowskiego w ramach projektu „Dwie rocznice”. Debata odbędzie się 24 maja (piątek) o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Teza debaty:

Europa w wyobraźni i oczekiwaniach Polaków -  między realizmem a idealizmem?

Celem debaty jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym kierowali się Polacy, kiedy przed piętnastu laty podejmowali decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Czy członkostwo w Unii Europejskiej miało być dla nich przede wszystkim szansą na nadrobienie zapóźnienia cywilizacyjnego względem państw Europy Zachodniej? Czy przede wszystkim powrotem do wspólnoty, którą scalają wartości?

Po debacie, w trakcie obrad jury, chcielibyśmy zadać te pytania również publiczności. Jeszcze innym pytaniem, które chcielibyśmy postawić, to pytanie o bilans 15 lat członkostwa.

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM

WSPÓŁPRACA:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Fundacja Edukacyjna G5

FUNDATORZY NAGRÓD:

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Starostwo Powiatowe w Kościanie