Dożynki Powiatowo – Gminne w Racocie

Dodano: 10 września 2018

- Cieszę się ogromnie, że ten piękny zwyczaj, którego symbolem jest bochen chleba, jest pielęgnowany również u nas, w gminie i w powiecie. Wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. W imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego, a myślę, że mogę również powiedzieć, że w imieniu mieszkańców powiatu kościańskiego dziękuję wszystkim rolnikom, sadownikom, producentom warzyw i ich rodzinom za trud i mądrą pracę, która służy dobru nas wszystkich – mówił do uczestników dożynek powiatowo – gminnych Bernard Turski, Starosta Kościański.

Tegoroczne święto plonów odbyło się w niedzielę, 9 września, na stadionie hippicznym Stadniny Koni w Racocie. Gospodarzami uroczystego dziękczynienia było: Sołectwo wsi Wyskoć, Starosta Kościański, Wójt Gminy Kościan.

Święto rozpoczęło się uroczystym korowodem. Wzięły w nim udział wieńcowe delegacje dożynkowe sołectw, gmin i powiatu, zaproszeni goście, samorządowcy, radni, przedstawiciele kołek rolniczych i instytucji związanych z rolnictwem, mieszkańcy powiatu. Wśród gości byli obecni min. in. Wojciech Ziemniak, poseł na Sejm RP i Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i goście ze współpracującej z Gminą Kościan węgierskiej gminy Sumeg.

Podczas mszy świętej odprawionej wspólnie przez ks. kanonika Pawła Skrzypczaka z Kościana, ks. Stanisława Tokarskiego z Racotu i ks. Krzysztofa Pustkowiaka z Wyskoci został poświęcony chleb i wieńce dożynkowe.

Zwracając się w homilii do zebranych ksiądz kanonik Paweł Skrzypczak podkreślił, że dożynki są podziękowaniem za wspólny wysiłek wielkiej rzeszy ludzi, a chleb to symbol solidarności człowieka z człowiekiem.

Porównując trud uprawy ziemi do trudu życia w wierze ks. P. Skrzypczak przywołał słowa Ojca Kościoła św. Paulina z Noli, który zwracając się do rolnika radził: „Kiedy … przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. … uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana”. Na zakończenie kapłan podziękował gospodarzom uroczystości, rolnikom i gościom za wspólną modlitwę i życzył dobrej zabawy.

- Patrząc na te piękne, misternie wykonane wieńce, owoce mozolnej pracy, nabieram pewności, że w polskim rolnictwie drzemie ogromna siła. Potencjał naszych gospodarstw, ale przede wszystkim potencjał pracujących w nich ludzi jest ogromny. Nasze gospodarstwa zmieniaj się, unowocześniają, między innymi także dzięki wsparciu z zewnątrz. Wiem, że nie zmarnowaliśmy szansy jaką dała nam wspólna Europa. Jestem przekonany, że nasze wspólne marzenie o nowoczesnej wsi, która nadąża za wyzwaniami nowoczesność, a jednocześnie pozostaje wierna tradycji oraz szanuje zwyczaje naszych ojców ziszcza się właśnie teraz – mówił - po mszy - do gości Bernard Turski, Starosta Kościański.

Starosta odnosząc się do warunków atmosferycznych, ubiegłorocznych opadów i tegorocznej suszy poinformował, że w wyniku podjętych interwencji Spółka Wody Polskie, jeszcze w tym roku, wydatkuje na regulacje kanału Mosińskiego i kanału Obry ponad 1,5 miliona złotych. W roku następnym, na te prace zostanie przeznaczona kwota 3,5 miliona złotych.

Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła przywitał delegacje wszystkich sołectw i gości,  dziękował za trud rolniczej pracy, a sołectwu Wyskoć za szczególne zaangażowanie w przygotowanie dożynkowych uroczystości.  

Po nabożeństwie młodzież z sołectwa Wyskoć, młodzież z Turwi i Darnowa, pod kierunkiem Janusza Dodota zaprezentowały widowisko artystyczne od tytułem: „By chleb był dla miłości, a nie miłość dla chleba”.

Obrzęd dożynkowy, przypominając pieśni ludowe przygotowały i przeprowadziły artystki z zespołu Turewianki pod kierownictwem Janiny Wesołek. Występy młodzieży i Turewianek uzupełniała gra kapeli dudziarskiej.

Po widowisku – w ramach obrzędu dożynkowego - starostowie dożynkowi Julita i Piotr Adamczakowie z Wyskoci Małej przekazali chleb Bernardowi Turskiemu, Staroście Kościańskiemu i Andrzejowi Przybyle, Wójtowi Gminy Kościan.

Gospodarze uroczystości rozdali poświęcone chleby wśród gości, a przygotowane wieńce dożynkowe zostały obtańczone. Ten tradycyjny akcent zakończył obrzęd dożynkowy.

W drugiej części święta liczna publiczność bawiła się podczas koncertu
polsko - włoskiego duetu Haliny Benedyk i Marco Antonellego. W przerwie rozstrzygnięto gminny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zajął wieniec z Wyskoci, drugie z Katarzynina, a trzecie z Kokorzyna. Przedstawiciele wsi odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kościan.

Trwająca do późnych godzin nocnych zabawa taneczna z zespołem PAGOST Bracia Walewscy zakończyła tegoroczne uroczystości dożynkowe.