Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w Europie”

Dodano: 27 kwietnia 2015

W dniu 24 kwietnia w sali konferencyjnej PSP w Kościanie odbyło się szkolenie pt. „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w Europie”.

Organizatorem szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Bernard Turski Starosta Kościański. Po części oficjalnej rozpoczęła się część merytoryczna szkolenia w trakcie której poruszono tematy związane ze składem chemicznym dopalaczy, kanałami ich dystrybucji, profilaktyką i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi walki z tymi jakże groźnymi substancjami psychoaktywnymi. Szkolenie zakończyła dyskusja.