Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy związane z organizacją szkół i placówek oświatowych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami, świadczeniami na rzecz kombatantów, promocją i ochroną zdrowia, odznaczeniami i odznakami za osiągnięcia w dziedzinach objętych zakresem działania wydziału.

Godziny pracy:

Pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt - 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 512 74 33

Pokój 206

  • Sylwia Sałacka - Naczelnik Wydziału - wew. 23

Pokój 211

  • Beata Ratajczak - wew. 28
  • Barbara Łakoma

tel. 65 512 70 67

Pokój 210

  • Katarzyna Mierzejewska-Mocek - wew. 27
  • Monika Kustosz

Pokój 207

  • Izabela Biernacka - wew. 20
  • Anastazja Sikora