Projekty zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo-Żelazno-granica powiatu (Stankowo)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest:

  • połączenie części miejscowości Żelazno ze zwartą zabudową miejscowości poprzez zmianę nawierzchni z tłuczniowej na bitumiczną;
  • skrócenie dojazdu mieszkańców Wieszkowa oraz Żelazna do siedziby sąsiedniego Powiatu Gostyńskiego o 8 km;
  • skrócenie dojazdu dla mieszkańców Stankowa do kościoła parafialnego w Lubiniu;

Przebudowa drogi obejmie odcinek 3 840 metrów. W ramach zadania na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej pomiędzy Żelaznem a Stankowem w 2017 r położona zostanie nawierzchnia bitumiczna. W 2018 r w kierunku miejscowości Wieszkowo istniejąca nawierzchnia wyrównana zostanie masą bitumiczną oraz po obu stronach jezdni wzmocniona geosiatką o szerokości 1 metra. Ponadto pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Jezdnia poszerzona zostanie do 5,5 metra, a w Żelaźnie na całej długości drogi do 6 metrów.  Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa na długości 260 metrów. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię tłuczniową. Na przepustach staną bariery energochłonne. Odnowione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański zamierza zrealizować tę inwestycję w latach 2017-2018.

W dniu 14 marca 2017 r została podpisana umowa z wykonawcą I etapu zadania firmą STRABAG o wartości 1 498 975,39 zł. Termin wykonania tej części zadania został określony na dzień 25 sierpnia 2017 r.

Pliki do pobrania

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.