Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie to placówka, która za główne cele obrała sobie wspomaganie rodziny oraz szkoły w sytuacjach, kiedy dziecko ma trudności szkolne lub sprawia trudności wychowawcze, udzielanie wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych w zakresie ich edukacji i wychowania oraz wspieranie rodzin mających trudności z wypełnianiem swoich funkcji wobec dzieci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi także wakacyjne zajęcia dla dzieci zdolnych. W zajęciach tych uczestniczyć mogą dzieci z klas I-III szkoły podstawowej z całego powiatu. Każdego roku w zajęciach uczestniczą dzieci z innej gminy powiatu.

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 5a,
64-000 Kościan

tel.: 65 512 17 60
fax: 65 511 74 21

e-mail: ppp@powiatkoscian.pl
www.poradniakoscian.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Grażyna Majchrzycka

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna czynna jest w godzinach:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00