Placówki zdrowotne z kontraktem NFZ

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, tel. 65 511 51 22
 • Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70

Podstawowa opieka zdrowotna

Opieka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  sprawowana jest przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę  i położną środowiskowo - rodzinną oraz pielęgniarkę/higienistkę szkolną.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Gabinety medycyny szkolnej

 1. Usługi Pielęgniarskie Cecylia Motylak:
  • Kościan, ul. 27 Stycznia 1/1, tel. 697 568 437
  • Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 697 568 4437
 2. Usługi Higienistki Szkolnej Agata Szwarc:
  • Kościan, ul. Al. Kościuszki 3 , tel. 726 252 990
  • Bonikowo ul. Parkowa 3, tel. 726 252 990
  • Śmigiel, Stara Przysieka Druga 34, tel. 726 252 990
 3. Indywidualna Praktyka Higienistki Szkolnej Justyna Kosmowska:
  • Kiełczewo ul. Kościańska 2, tel. 608 629 960
  • Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 608 629 960
  • Krzywiń ul. Strzelecka 13/1, tel. 608 629 960
 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Lewandowska:
  • Racot ul. Kościańska 9, tel. 603 210 522
  • Stary Lubosz ul. Kościańska 7, tel. 603 210 522
  • Racot ul. Szkolna 10, tel. 603 210 522
  • Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 603 210 522
  • Stare Bojanowo, Szkolna 6, tel. 603 210 522
 5. Usługi Pielęgniarskie Dorota Wdowicka:
  • Kościan, ul. M. Konopnickiej 1/1, tel. 608 629 904
  • Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 608 629 904
 6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Bzowy Beata Trade:
  • Kościan, ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90
 7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Budzyń:
  • Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 065/512-12-34
  • Kościan ul. Wyzwolenia 24, tel. 065/512-12-34
 8. Usługi Higienistki Szkolnej Maria Ratajczak:
  • Kościan ul. Wielichowska 43 a, tel. 0668102809
 9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Kowalczyk:
  • Bieżyń 1, tel 502 512 963
  • Lubiń ul. Powstańców 23, tel. 502 512 963
  • Jerka ul. Szkolna 5, tel. 502 512 963
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski:
  • Turew, ul. Szkolna 41, tel. 65 513 42 43
 11. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Silva”:
  • Borowo, Borowo 30, tel. 61 282 63 83
  • Czempiń, Kolejowa 3,
  • Głuchowo, Kościańska 28/30,
 12. Higiena Małgorzata Marciniak:
  • Nietążkowo, ul. Andrzeja Dudycza 4, tel. 605 250 916
  • Bronikowo, ul. Morownicka 26, tel. 605 250 916
  • Czacz, ul. Parkowa 2, tel. 605 250 916
 13. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Bremborowicz:
  • Śmigiel, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 663 079 718

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Głuchowo ul. Os K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61 28 26 682
 4. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z O.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 93 00
 5. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 6. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z O.o., Kościan ul. Księdza Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04
 7. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85
 9. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22
 10. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31
 11. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51
 12. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 13. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Główna 34A, 64-030 Śmigiel, tel. 65 518 52 68
 14. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Derwich, Klupsz, Kasperska - Stankowiak, Polaszek, Werner Spółka Jawna, Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6, tel. 65 518 00 13, 65 518 02 99
 15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski – Turew, ul. Szkolna 41, 64-000 Kościan, tel. 65 513 42 43
 16. Centrum Medyczne „Wirmed” Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b , tel. 65 512 83 80
 17. NZOZ „KAMED” Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 18. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Wonieść 52, tel. 65 512 02 20

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

 1. Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Vena" H.Korbik, E.Schmidt, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 602 592 918
 2. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych KomedSp C, Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 181 831
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek "Salus", Kościan Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280
 4. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Pa - Med" S.c, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 606 109 456
 5. Ośrodek Opieki Środowiskowo - Rodzinnej "Dom" S.c., Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 336 038
 6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Śmigiel, Wonieść 52, tel. 507 578 044
 7. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Sigma”, Racot, ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 8. Ośrodek Zdrowia S.c. Bieżyń, Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31
 9. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel.  65 512 02 20
 10. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Głowna 34A, tel. 65 518 52 68

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej

 1. Usługi Położnej, Czempiń ul. Powstańców Wlkp 2, tel. 604 128 026
 2. Zespół Położnych Środowiskowo – Rodzinnych „Viva” S.c., Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 430 015
 3. Ośrodek Opieki Środowiskowo – Rodzinnej „Dom” S.c., Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 456 981
 4. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń, Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31

Lekarz rodzinny – program profilaktyki chuk

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel. 65 512 83 80
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , tel. 61 28 26 682
 4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682
 5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31
 7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51
 8. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls s.c.”, Kościan Osiedle Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. Szkolna 41, tel. 65 513 42 43
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04
 12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22
 13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02
 14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Bączkowskiego 3 ,  tel. 65 511 93 00

Świadczenia lekarza POZ- porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne,  Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88
 2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel. 65 512 83 80
 3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 . tel. 61 282 66 82
 4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682
 5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń  ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31
 7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak , Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51
 8. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan Os. Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. szkolna 41, tel. 65 513 42 43
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o., Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3 , tel. 65 511 00 04
 12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22
 13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8 , tel. 65 513 13 02
 14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3 , tel. 65 511 93 00

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (również w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia

 1. Samodzielny Publiczny zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

 1. Samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia alergologiczna

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Alergologiczna "Jankomed", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 782 515 782

Poradnia chirurgii ogólnej

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 65 512 08 55
 4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortopedyczna „Ortmed” w Kościanie, Kościan, ul. Boczna 11, tel. 502 431 578

Poradnia chorób naczyń

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 600 074 936

Poradnia dermatologiczna

 1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 512 24 15
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel 65 512 02 20
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia diabetologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia endokrynologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia ginekologiczno – położnicza

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. 24 Stycznia 14, tel. 61 282 63 83
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan pl. Paderewskiego 4, tel.  65 511 03 00
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościani, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

 1. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Kościan ul. Św. Ducha 1, tel. 606 271 632
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 074 936

Poradnia kardiologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia leczenia bólu

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia logopedyczna

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 65 512 12 70

Poradnia medycyny sportu

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia nefrologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Poradnia neurologiczna

 1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61  282 63 83
 2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00
 5. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel.  600 074 936

Poradnia okulistyczna

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna "Oculus ", Kościan ul. Moniuszki 10, tel. 65 511 40 27
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Oko - Med" w Kościanie ul. Wrocławska 22, tel. 65 512 40 77

Poradnia onkologiczna

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

Poradnia otolaryngologiczna

 1. NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna "Medicus", Kościan, al. Kościuszki 32, tel. 65 511 94 45
 2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 3. NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna „Medicus”, Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6, tel. 601 579 294
 4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia preluksacyjna

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

Poradnia reumatologiczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościan, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14
 3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

Poradnia urologiczna

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Badania tomografii komputerowej

 1. ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyki „Tomma”, Kościan, pl. Paderewskiego 1a/3, tel. 65 512 04 38

Leczenie stomatologiczne

Leczenie stomatologiczne obejmuje leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Florkowska, Kościan ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90
 2. Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska Maria Naskręt, Widzieszewo ul. Polna 6, tel. 65 512 15 92, 603 681 558
 3. Gabinet Stomatologiczny, Jerka ul. Szkolna 5, tel. 604 663 672
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul Konopnickiej 5, tel. 65 518 01 43
 5. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

Świadczenia ogólnostomatologiczne

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent, Czempiń ul. 24 Stycznia 8, tel. 61 282 62 61
 2. Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Sofident", Czempiń ul. Rynek 28, tel. 61 282 76 13
 3. Prywatna Praktyka Stomatologiczna Krystian Trzeciak, Czempiń ul. Stęszewska 2b, tel. 61 282 76 13
 4. NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Stomed" w Kościanie Kościan Plac Wolności 27, tel. 65 511 94 47
 5. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Racot os. 2000 nr 10, tel. 65 513 29 07
 6. Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Jarczyńska – Kaczmarek, Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 603 850 186
 7. Gabinet Stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia Kościan ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09
 8. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen.D.Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 9. Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Wąsiak, Stare Bojanowo ul. Główna 34A, tel. 608 470 916
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Kościuszki 25, tel. 65 518 02 81
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Skarżyńskiego 5a, tel. 609 549 269
 12. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00
 13. Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Przybylska, Kościan, ul. Reymonta1, tel. 512 059 529
 14. Poradnia Stomatologiczna Zdrowy Uśmiech, Czempiń ul. Parkowa 2, tel.  881 55 25 45

Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

 1. NZOZ Poradnia Stomatologiczna Dent i Med. lek.stom. Iwonna i Ryszard Flieger, Kościan ul. Nacławska11 a, tel. 65 512 07 66

Obejmuje leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Florkowska, Kościan ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90
 2. Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska Maria Naskręt, Widzieszewo ul. Polna 6, tel. 65 512 15 92, 603 681 558
 3. Gabinet Stomatologiczny, Jerka ul. Szkolna 5, tel. 604 663 672
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul Konopnickiej 5, tel. 65 518 01 43
 5. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

Świadczenia ogólnostomatologiczne

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent, Czempiń ul. 24 Stycznia 8, tel. 61 282 62 61
 2. Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Sofident", Czempiń ul. Rynek 28, tel. 61 282 76 13
 3. Prywatna Praktyka Stomatologiczna Krystian Trzeciak, Czempiń ul. Stęszewska 2b, tel. 61 282 76 13
 4. NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Stomed" w Kościanie Kościan Plac Wolności 27, tel. 65 511 94 47
 5. Lekarsko - Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Racot os. 2000 nr 10, tel. 65 513 29 07
 6. Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Jarczyńska – Kaczmarek, Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 603 850 186
 7. Gabinet Stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia Kościan ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09
 8. Lekarsko - Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen.D.Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32
 9. Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Wąsiak, Stare Bojanowo ul. Główna 34A, tel. 608 470 916
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Kościuszki 25, tel. 65 518 02 81
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Skarżyńskiego 5a, tel. 609 549 269
 12. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00
 13. Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Przybylska, Kościan, ul. Reymonta1, tel. 512 059 529
 14. Poradnia Stomatologiczna Zdrowy Uśmiech, Czempiń ul. Parkowa 2 ,Tel  881 552 545

Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

 1. NZOZ Poradnia Stomatologiczna Dent i Med. lek.stom. Iwonna i Ryszard Flieger, Kościan ul. Nacławska11 a, tel. 65 512 07 66

Opieka paliatywna i hospicjum

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i duszności oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia udzielane są w warunkach: stacjonarnych, domowych lub ambulatoryjnych.

Aby pacjent został objęty opieką paliatywną lub hospicyjną wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Hospicja domowe

 1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe Mel – Med., Kościan ul. Poznańska 122, tel. 604 11 44 30
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 074 936

Oddział medycyny paliatywnej

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

Izba przyjęć szpitala

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22
 2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

Oddział psychiatryczny (ogólny)

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22
 2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 78

Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

Oddział/ośrodek leczenia uzależnień

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Śmigielska 53, tel. 65 511 51 22

Poradnia leczenia uzależnień

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22
 2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 511 03 00

Poradnia zdrowia psychicznego

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 511 51 22
 2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00
 3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 07 49 36
 4. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

 1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3,tel 65 511 03 00

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział (pracownia) fizjoterapii – fizjoterapia ambulatoryjna

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 50
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Krzywiń ul.  Chłapowskiego 34, tel. 65 517 04 42
 4. Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, Kościan, ul. Bączkowskiego 11A, tel. (65) 512 12 70
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Rehabilitacji Terapia w Kościanie, Kościan, ul. Gostyńska 54, tel. 65 511 09 09
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Śmigiel, ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14
 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Krzywiń ul. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 04 42

Oddział rehabilitacyjny – rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Oddział rehabilitacji neurologicznej

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70
 2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 0655121270

Poradnia rehabilitacyjna - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66
 2. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, Kościan, Bączkowskiego 11A, tel. 65 512 12 70

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Pielęgniarska "Noma", Kościan ul. Szpitalna 7, tel. 602 529 276
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek „Salus”, Kościanie, Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280
 3. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Pa-Med” S.c., Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 606 109 456

Zakład/ oddział pielęgnacyjno – opiekuńczy

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Stacja dializ – hemodializoterapia

Centrum Dializ Fresenius, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 511 41 16

Przydatne linki