Organizacje Pozarządowe

Wybierz kategorię
Konferencja Regionalna „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości”

Konferencja Regionalna „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie zapraszają na Konferencję Regionalną „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości” organizowaną w ramach projektu „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej”.

Konferencja odbędzie się 29.11.2012r. (czwartek) w Budynku Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (aula)
.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 26.11.2012 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Kościanie ( fax: 65 512 14 20, e-mail: monikakustosz@powiatkoscian.pl) bądź do Biura Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Rolna 19/3, 61-491 Poznań, tel. 61 853 34 33, fax 61 855 33 07, e-mail: aszymanowska@poznan.frdl.pl)

Wszelkie pytania proszę kierować do Anny Szymanowskiej, tel. 61 85 33 433, email: aszymanowska@poznan.frdl.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny!
20 listopada 2012
Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2013 rok

Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2013 rok

Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, iż zgodnie Uchwałą Nr 83/277/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie swoich uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 września 2012 r. do 9 października 2012 roku.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 27 września 2012
Zaproszenie do udziału w Konkursie „Działania godne uwagi” organizowanym przez  Centrum PISOP

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Działania godne uwagi” organizowanym przez Centrum PISOP

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, do 21 września, przyjmowane są zgłoszenia organizacji z terenu jedenastu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodzkiego, kościańskiego, nowotyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego. Następnie ze wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze pięć inicjatyw, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców (za pośrednictwem poczty, maila oraz profilu Centrum PISOP na Facebooku). Ostateczne wyniki Konkursu „Działania godne uwagi” zostaną ogłoszone podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 29 listopada br. w Poznaniu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 61 851 91 34 lub mailem karolina.kaczmarek@pisop.org.pl. 05 września 2012