Azbest - dotacje

Osoby ubiegające się o dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest muszą złożyć wniosek do Zarządu Powiatu Kościańskiego. Zarząd rozpatruje wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Po przyjęciu wniosku przedstawiciel Starostwa Powiatowego dokona wizji lokalnej miejsca, w którym ma zostać zlikwidowany azbest.


Wnioski można pobierać ze strony Starostwa Powiatowego w Kościanie i składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38. Szczegółowych informacje pod numerem telefonu 65 512 74 31, wew. 25, 29.

1. Wniosek

2. Regulamin

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z trescią regulaminu

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

5. Oświadczenie o pomocy de minimis

6. Załacznik nr 1 do wniosku

7. Załacznik nr 2 do wniosku

8. Instrukcja wypełniania tabeli w części D

9. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie

10. Klauzula informacyjna

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo