Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: w referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i powiatu, wywłaszczenia nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt 7.00 - 15.00

Telefon:

tel. 65 511 08 84

Pokój 22

 • Pawel Wachowiak - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału – wew. 18

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, POKÓJ 24:

 • Robert JAGODZIŃSKI - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 24. tel. 65 511 08 84, wew. 42, e-mail: robertjagodzinski@powiatkoscian.pl 
 • Zofia JÓZEFOWSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: zofiajozefowska@powiatkoscian.pl 
 • Mariola MICHALSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: mariolamichalska@powiatkoscian.pl 
 • Justyna KAŹMIERCZAK - pomoc administracyjna, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24
 • Dominik ADAMCZAK - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz systemów GEO-INFO, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: dominikadamczak@powiatkoscian.pl 
 • Magdalena MIGDAŁEK - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: magdalenamigdalek@powiatkoscian.pl 
 • Klaudia KAŹMIERCZAK - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: dorotakujawa@powiatkoscian.pl 
 • Paulina ADAMCZAK - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gruntów, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22
 • Katarzyna MAŁYSZCZAK - stanowisko ds. spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: katarzynamalyszczak@powiatkoscian.pl 
 • Agnieszka KACZMAREK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych,pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: agnieszkakaczmarek@powiatkoscian.pl 
 • Danuta FLIEGER - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: danutaflieger@powiatkoscian.pl
 • Dominika HARASIMCZUK - stanowisko ds. prowadzenia archiwum i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: dominikaharasimczuk@powiatkoscian.pl 
 • Karolina WERTZ - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: karolinawertz@powiatkoscian.pl 

W Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, POKÓJ 22:

 • Magdalena OWSIANNA - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: magdalenaowsianna@powiatkoscian.pl 
 • Mikołaj SZYMKOWIAK - stanowisko ds. ewidecnji gruntów i budynków, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl
 • Joanna CYBULSKA - stanowisko ds. gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony gruntów rolnych, pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: joannacybulska@powiatkoscian.pl
 • Karolina KLEMENSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań, pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: karolinaklemenska@powiatkoscian.pl
 • Ewa LEONARCZYK (zastępowana przez Mikołaj Szymkowiak) - stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych. pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl
 • Joanna ZEMBROŃ - Główny specjalista ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: joannazembron@powiatkoscian.pl
 • Paulina DUBSKA-FRĄCZEK - stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl