Program „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”

W dniu 26 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji Programu 'Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu. Termin składania ofert upłynął dnia 14 grudnia 2015 r.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Regulaminem  organizator imprezy może złożyć tylko jedną ofertę.

Proponowane zadanie musi mieć charakter ponadgminny.

Regulamin oraz wniosek do pobrania poniżej.