Ochrona i promocja zdrowia

 

1. Rozkład godzin pracy aptek

2. Dyżury aptek

3. SP ZOZ w Kościanie

- www.szpital.koscian.pl
- Statut SP ZOZ

4. Nocna i świąteczna pomoc medyczna:

- Świadczenia nocnej i świątecznej opieki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tzw. „WIECZORYNKA”:

Realizacja świadczeń odbywa się w pomieszczeniach SP ZOZ w Kościanie zlokalizowanych bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Godziny przyjęć:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
• całodobowo w soboty, niedziele i święta.

SP ZOZ w Kościanie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy usługi w zakresie lekarz POZ i pielęgniarki POZ zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i wizyt domowych.

Ponadto informujemy, iż dla osób korzystających z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest odrębny numer telefonu 65 525 04 83.

- Leczenie stomatologiczne – pomoc doraźna:

Lekarsko - Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CORDIS” Cezary Kozber

Racot
Osiedle 2000 nr 10
64-000 Kościan
Tel. 65 513 29 07

5. Informator o placówkach słuzby zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ

Placówki służby zdrowia mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia działające na terenie powiatu kościańskiego (2015 rok):

PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

-  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, tel. 65 511 51 22

- Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  sprawowana jest przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę  i położną środowiskowo - rodzinną oraz pielęgniarkę/higienistkę szkolną.

I. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

II. Gabinety medycyny szkolnej

1. Usługi Pielęgniarskie Cecylia Motylak:

- Kościan, ul. 27 Stycznia 1/1, tel. 697 568 437
- Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 697 568 4437

2. Usługi Higienistki Szkolnej Agata Szwarc:

- Kościan, ul. Al. Kościuszki 3 , tel. 726 252 990
-  Bonikowo ul. Parkowa 3, tel. 726 252 990
- Śmigiel, Stara Przysieka Druga 34, tel. 726 252 990

3. Indywidualna Praktyka Higienistki Szkolnej Justyna Kosmowska:

- Kiełczewo ul. Kościańska 2, tel. 608 629 960
- Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 608 629 960
- Krzywiń ul. Strzelecka 13/1, tel. 608 629 960

4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Lewandowska:

- Racot ul. Kościańska 9, tel. 603 210 522
- Stary Lubosz ul. Kościańska 7, tel. 603 210 522
-
Racot ul. Szkolna 10, tel. 603 210 522
-
Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 603 210 522
-
Stare Bojanowo, Szkolna 6, tel. 603 210 522

5. Usługi Pielęgniarskie Dorota Wdowicka:

- Kościan, ul. M. Konopnickiej 1/1, tel. 608 629 904
- Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 608 629 904

6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Bzowy Beata Trade:

- Kościan, ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90

7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Budzyń:

-  Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 065/512-12-34
- Kościan ul. Wyzwolenia 24, tel. 065/512-12-34

8. Usługi Higienistki Szkolnej Maria Ratajczak:

- Kościan ul. Wielichowska 43 a, tel. 0668102809

9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Kowalczyk:

- Bieżyń 1, tel 502 512 963
- Lubiń ul. Powstańców 23, tel. 502 512 963
- Jerka ul. Szkolna 5, tel. 502 512 963

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski:

- Turew, ul. Szkolna 41, tel. 65 513 42 43

11. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Silva”:

- Borowo, Borowo 30, tel. 61 282 63 83
- Czempiń, Kolejowa 3,
- Głuchowo, Kościańska 28/30,

12. Higiena Małgorzata Marciniak:

- Nietążkowo, ul. Andrzeja Dudycza 4, tel. 605 250 916
- Bronikowo, ul. Morownicka 26, tel. 605 250 916
- Czacz, ul. Parkowa 2, tel. 605 250 916

13. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Bremborowicz:

- Śmigiel, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 663 079 718

III. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Głuchowo ul. Os K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61 28 26 682

4. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z O.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 93 00

5. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02

6. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z O.o., Kościan ul. Księdza Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04

7. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85

9. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22

10. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31

11. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51

12. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

13. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Główna 34A, 64-030 Śmigiel, tel. 65 518 52 68

14. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Derwich, Klupsz, Kasperska - Stankowiak, Polaszek, Werner Spółka Jawna, Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6, tel. 65 518 00 13, 65 518 02 99

15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski – Turew, ul. Szkolna 41, 64-000 Kościan, tel. 65 513 42 43

16. Centrum Medyczne „Wirmed” Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b , tel. 65 512 83 80

17. NZOZ „KAMED” Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

18.    Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Wonieść 52, tel. 65 512 02 20

IV.
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

1. Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Vena" H.Korbik, E.Schmidt, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 602 592 918

2.  NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych KomedSp C, Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 181 831

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek "Salus", Kościan Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280

4. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Pa - Med" S.c, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 606 109 456

5. Ośrodek Opieki Środowiskowo - Rodzinnej "Dom" S.c., Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 336 038

6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Śmigiel, Wonieść 52, tel. 507 578 044

7. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Sigma”, Racot, ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02

8. Ośrodek Zdrowia S.c. Bieżyń, Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31

9. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel.  65 512 02 20

10. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Głowna 34A, tel. 65 518 52 68

V.
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej

1. Usługi Położnej, Czempiń ul. Powstańców Wlkp 2, tel. 604 128 026

2. Zespół Położnych Środowiskowo – Rodzinnych „Viva” S.c., Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 605 430 015

3. Ośrodek Opieki Środowiskowo – Rodzinnej „Dom” S.c., Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 456 981

4.  Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń, Bieżyń 117, tel.  65 511 75 31

VI. Lekarz rodzinny –program profilaktyki chuk

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88

2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel. 65 512 83 80

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , tel. 61 28 26 682

4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682

5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul Generała Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31

7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51

8. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls s.c.”, Kościan Osiedle Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. Szkolna 41, tel. 65 513 42 43

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 00 04

12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22

13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 65 513 13 02

14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Bączkowskiego 3 ,  tel. 65 511 93 00

VII.
Świadczenia lekarza POZ- porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne,  Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88

2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel. 65 512 83 80

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 . tel. 61 282 66 82

4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, tel. 61 28 26 682

5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń  ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 65 511 75 31

7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak , Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 05 51

8. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan Os. Jagiellońskie 51-53, tel. 65 512 03 85

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. szkolna 41, tel. 65 513 42 43

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o., Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3 , tel. 65 511 00 04

12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 65 511 93 22

13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8 , tel. 65 513 13 02

14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3 , tel. 65 511 93 00


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (również w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych

I. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia

Samodzielny Publiczny zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

II. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

III. Poradnia alergologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Alergologiczna "Jankomed", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 782 515 782

IV. Poradnia chirurgii ogólnej
1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 65 512 08 55

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

V. Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

VI. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortopedyczna „Ortmed” w Kościanie, Kościan, ul. Boczna 11, tel. 502 431 578

VII.  Poradnia chorób naczyń

1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan Pl. Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 600 074 936

VIII. Poradnia dermatologiczna

1. NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "Derma - Med", Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 512 24 15

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel 65 512 02 20

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

IX. Poradnia diabetologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

X.  Poradnia endokrynologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XI. Poradnia ginekologiczno – położnicza


1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. 24 Stycznia 14, tel. 61 282 63 83

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan pl. Paderewskiego 4, tel.  65 511 03 00

4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościani, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

XII. Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Kościan ul. Św. Ducha 1, tel. 606 271 632

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 074 936

XIII. Poradnia kardiologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XIV. Poradnia leczenia bólu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XV. Poradnia logopedyczna

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 65 512 12 70

XVI. Poradnia medycyny sportu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XVII. Poradnia nefrologiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

XVIII. Poradnia neurologiczna

1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 61  282 63 83

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00

5. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel.  600 074 936

XIX. Poradnia okulistyczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna "Oculus ", Kościan ul. Moniuszki 10, tel. 65 511 40 27

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Oko - Med" w Kościanie ul. Wrocławska 22, tel. 65 512 40 77

XX. Poradnia onkologiczna


1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XXI. Poradnia otolaryngologiczna

1. NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna "Medicus", Kościan, al. Kościuszki 32, tel. 65 511 94 45

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

3.
NZOZ Spec. Poradnia laryngologiczna „Medicus”, Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6, tel. 601 579 294

4. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

 XXII. Poradnia preluksacyjna

1. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

XXIII. Poradnia reumatologiczna

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel 65 512 08 55

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościan, Śmigiel ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

3. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 30

XXIV. Poradnia urologiczna

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

 XXV. Badania tomografii komputerowej

ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyki „Tomma”, Kościan, pl. Paderewskiego 1a/3, tel. 65 512 04 38


LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Leczenie stomatologiczne obejmuje leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

I. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Florkowska, Kościan ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90

2. Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska Maria Naskręt, Widzieszewo ul. Polna 6, tel. 65 512 15 92, 603 681 558

3. Gabinet Stomatologiczny, Jerka ul. Szkolna 5, tel. 604 663 672

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul Konopnickiej 5, tel. 65 518 01 43

5. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

II. Świadczenia ogólnostomatologiczne

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent, Czempiń ul. 24 Stycznia 8, tel. 61 282 62 61

2. Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Sofident", Czempiń ul. Rynek 28, tel. 61 282 76 13

3. Prywatna Praktyka Stomatologiczna Krystian Trzeciak, Czempiń ul. Stęszewska 2b, tel. 61 282 76 13

4. NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Stomed" w Kościanie Kościan Plac Wolności 27, tel. 65 511 94 47

5. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Racot os. 2000 nr 10, tel. 65 513 29 07

6. Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Jarczyńska – Kaczmarek, Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 603 850 186

7. Gabinet Stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia Kościan ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09

8. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen.D.Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

9. Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Wąsiak, Stare Bojanowo ul. Główna 34A, tel. 608 470 916

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Kościuszki 25, tel. 65 518 02 81

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Skarżyńskiego 5a, tel. 609 549 269

12. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00

13. Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Przybylska, Kościan, ul. Reymonta1, tel. 512 059 529

14. Poradnia Stomatologiczna Zdrowy Uśmiech, Czempiń ul. Parkowa 2, tel.  881 55 25 45

III. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

NZOZ Poradnia Stomatologiczna Dent i Med. lek.stom. Iwonna i Ryszard Flieger, Kościan ul. Nacławska11 a, tel. 65 512 07 66

Obejmuje leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

IV. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Florkowska, Kościan ul. Mickiewicza 12, tel. 65 512 04 90

2. Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska Maria Naskręt, Widzieszewo ul. Polna 6, tel. 65 512 15 92, 603 681 558

3. Gabinet Stomatologiczny, Jerka ul. Szkolna 5, tel. 604 663 672

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmed w Śmiglu ul Konopnickiej 5, tel. 65 518 01 43

5. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

V. Świadczenia ogólnostomatologiczne

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent, Czempiń ul. 24 Stycznia 8, tel. 61 282 62 61

2. Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Sofident", Czempiń ul. Rynek 28, tel. 61 282 76 13

3. Prywatna Praktyka Stomatologiczna Krystian Trzeciak, Czempiń ul. Stęszewska 2b, tel. 61 282 76 13

4. NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Stomed" w Kościanie Kościan Plac Wolności 27, tel. 65 511 94 47

5. Lekarsko - Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Racot os. 2000 nr 10, tel. 65 513 29 07

6. Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Jarczyńska – Kaczmarek, Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 603 850 186

7. Gabinet Stomatologiczny Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia Kościan ul. Poznańska 15, tel. 65 511 93 09

8. Lekarsko - Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen.D.Chłapowskiego 34, tel. 65 517 06 32

9. Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Wąsiak, Stare Bojanowo ul. Główna 34A, tel. 608 470 916

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Kościuszki 25, tel. 65 518 02 81

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Asmedw Śmiglu ul. Skarżyńskiego 5a, tel. 609 549 269

12. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3, tel. 65 511 03 00

13. Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Przybylska, Kościan, ul. Reymonta1, tel. 512 059 529

14. Poradnia Stomatologiczna Zdrowy Uśmiech, Czempiń ul. Parkowa 2 ,Tel  881 552 545

VI. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

NZOZ Poradnia Stomatologiczna Dent i Med. lek.stom. Iwonna i Ryszard Flieger, Kościan ul. Nacławska11 a, tel. 65 512 07 66

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICJUM

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i duszności oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia udzielane są w warunkach: stacjonarnych, domowych lub ambulatoryjnych.

Aby pacjent został objęty opieką paliatywną lub hospicyjną wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

I. Hospicja domowe

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe Mel – Med., Kościan ul. Poznańska 122, tel. 604 11 44 30

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 074 936

II. Oddział medycyny paliatywnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55


OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

I.
Izba przyjęć szpitala

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

II. Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

III. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

IV. Oddział psychiatryczny (ogólny)

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 78

V. Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

VI. Oddział/ośrodek leczenia uzależnień

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Śmigielska 53, tel. 65 511 51 22

VII. Poradnia leczenia uzależnień

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 511 03 00

VIII. Poradnia zdrowia psychicznego

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Bernardyńska 4, tel. 65 511 51 22

2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 511 03 00

3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600 07 49 36

4. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 65 512 02 20

IX. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3,tel 65 511 03 00


REHABILITACJA LECZNICZA

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

I. Dział (pracownia) fizjoterapii – fizjoterapia ambulatoryjna

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 50

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Krzywiń ul.  Chłapowskiego 34, tel. 65 517 04 42

4. Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, Kościan, ul. Bączkowskiego 11A, tel. (65) 512 12 70

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Rehabilitacji Terapia w Kościanie, Kościan, ul. Gostyńska 54, tel. 65 511 09 09

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Śmigiel, ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Krzywiń ul. Chłapowskiego 34, tel. 65 517 04 42

II. Oddział rehabilitacyjny – rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

III. Oddział rehabilitacji neurologicznej

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

IV. Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 65 512 12 70

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

V.  Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

VI.  Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 0655121270

VII. Poradnia rehabilitacyjna - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ul. Bernardyńska 4, tel. 65 512 12 66

2. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, Kościan, Bączkowskiego 11A, tel. 65 512 12 70

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 

I. Pielęgniarska opieka długoterminowa

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Pielęgniarska "Noma", Kościan ul. Szpitalna 7, tel. 602 529 276

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek „Salus”, Kościanie, Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500 298 280

3. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Pa-Med” S.c., Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 606 109 456

II. Zakład/ oddział pielęgnacyjno – opiekuńczy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Stacja dializ – hemodializoterapia

Centrum Dializ Fresenius, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 511 41 16

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

I. Program profilaktyki raka piersi –etap pogłębionej diagnostyki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

II. Program badań prenatalnych

Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 5 110 300

III. Pracownie diagnostyczne – program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

IV. Pracownia mammografii – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55


6. Zintegrowany Informator Pacjenta


7. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


8. Niepełnosprawni

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

- Powiatowy Urząd Pracy

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie

 
9. Plany i programy

- Mapa potrzeb zdrowotnych woj. wielkopolskie (onkologia)
- Podsumowanie do mapy potrzeb zdrowotnych woj. wielkopolskie (onkologia)
- Mapa potrzeb zdrowotnych woj. wielkopolskie (kardiologia)
- Podsumowanie do mapy potrzeb zdrowonych woj. wielkopolskie (kardiologia)
- Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego woj. wielkopolskie
- Podsumowanie do mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. wielkopolskiego


10. Dotacje - ochrona i promocja zdrowia

- Ustawa o zdrowiu publicznym

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- Uchwała nr 50/265/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia z dnia 2 lutego 2016 r.


11. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kościańskim (do pobrania w załączniku)

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo