Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego został powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

1. Jan Pietrzak - przewodniczący komisji,

2. Paweł Buksalewicz,

3. Kazimierz Dembny,

4. Andrzej Jęcz,

5. Kazimierz Józefowski,

6. Jan Jurga,

7. Marian Kłos,

8. Grzegorz Ratajczak,

9. Aleksander Sowa,

10. Stefan Stachowiak,

11. Edward Strzymiński,

12. Krzysztof Walachowski

13. Stefan Żurkiewicz.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo