Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościStarostwa Powiatowegow Kościanie

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIEzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW.POWIATKOSCIAN.PL.

 • Data publikacji strony internetowej:2013-09-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2019-08-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Nowaczyk-Żak
 • E-mail:annanowaczykzak@powiatkoscian.pl
 • Telefon: 65 512 08 25 wew. 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: tel. 61 854 15 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kościanie ma siedzibę w budynkach przy al. Kościuszki 22 oraz ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.

 

siedziba przy al. Kościuszki 22

siedziba przy ul. Gostyńskiej 38

 

Lokalizacja
i dojazd

Lokalizacja Starostwa Powiatowego
w Kościanie zajmuje pomieszczenia na parterze, 1. i 2. piętrze w budynku przy al. Kościuszki 22, w którym znajduje się także siedziba Urzędu Miasta Kościana
i Oddział Urzędu Statystycznego
w Kościanie.

Budynek oddalony 400 m (pieszo ok. 5 min.) od dworca PKP i PKS.

Dojście do budynku od strony ulicy oraz od strony parkingu jest równe, gładkie
i ma szerokość min. 1,8 m. Do drzwi wejściowych budynku prowadzą kilkustopniowe schody. Przy schodach znajduje się przycisk przywołania oznaczony piktogramem.

Lokalizacja Starostwa Powiatowego
w Kościanie zajmuje pomieszczenia na parterze w budynku B oraz na parterze, 2. i 3. piętrze budynku A z dojściem/ dojazdem oddalonym o ok. 80 m od ul. Gostyńskiej. Dojście do budynku po chodniku, dojazd po drodze asfaltowej.

Budynek oddalony ok. 4 km (10 min jazdy samochodem) od dworca PKP
i PKS.

Dojście do budynków od strony parkingu wzdłuż budynku A i B.

Do drzwi wejściowych w budynku
A prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd z poziomu chodnika przed budynkiem. Do budynku B prowadzą kilkustopniowe schody.

Aranżacja przestrzeni oraz szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód pomiędzy parterem budynku A i budynkiem B.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku przy wejściu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku A, a rozróżnienie budynków - przy wejściach do nich.

W budynkach nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Parking + Miejsca postojowe

Za budynkiem (wjazd od strony al. Kościuszki) znajduje się parking, na którym zlokalizowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Za budynkami A i B znajduje się parking dla 47 samochodów. Przed budynkiem A znajduje się parking - od strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na którym są zlokalizowane
2 miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.

Podjazd/

pochylnia

Brak.

Przed wejściem do budynku A jest zlokalizowany podjazd z poziomu chodnika.

Obsługa Klientów

W budynku znajduje się posterunek stały ochrony, którego pracownicy reagują na przywołanie.

Sekretariat oraz Kancelaria Starostwa zlokalizowane są na 1. piętrze, na które prowadzą schody.

Obsługa Klientów odbywa się
w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku A w pobliżu wejścia. Stanowisko nie posiada obniżonego blatu.

Pracownik Punktu Informacyjnego przeprowadza wstępną rozmowę
z osoba niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. W przypadku konieczności obecności innego merytorycznego pracownika powiadamia o tym właściwą komórkę organizacyjną przy ul. Gostyńskiej 38. Powiadomiony pracownik niezwłocznie udaje się do osoby niepełnosprawnej i udziela jej niezbędnej pomocy.

Toaleta

Brak.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku A.

Pies asystujący

Do wszystkich naszych budynków zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Dostępność tłumacza języka migowego

Starostwo Powiatowe w Kościanie zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza ze wskazaniem terminu i wybranej metody komunikowania się na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:

a) elektronicznie na adres: starostwo@powiatkoscian.pl,

b) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PowiatKoscianski/SkrytkaESP,

c) faksem na numer 65 512 08 25 wew. 33,

d) w Kancelarii Starostwa przy al. Kościuszki 22, pok. 119,

e) listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

 

Pliki do pobrania