Znak CE - bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczynają serię szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu dyrektyw nowego podejścia i oznakowania CE. Bezpłatne seminaria odbędą się maju br. w siedmiu miastach Polski.

Dyrektywy nowego podejścia są europejskimi aktami prawnymi, określającymi minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu na Jednolitym Rynku Europejskim (jego częścią jest również rynek polski). Spełnienie przez producenta wymogów określonych w dyrektywach upoważnia go do naniesienia na taki produkt oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony w sposób trwały i czytelny.

MG i PARP rozpoczynają serię bezpłatnych seminariów i warsztatów dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu współpracy bliźniaczej pt. „Wspieranie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia”. Dzięki szkoleniom, przedsiębiorcy zdobędą kompleksową wiedzę na temat wymagań prawnych dla wyrobów oznakowanych symbolem CE. Dowiedzą się także jakie wymagania należy spełnić na etapie projektowania i produkcji wyrobu m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z dyrektywami, itp.

Do tej pory odbyło się 30 seminariów skierowanych do urzędów centralnych oraz organizacji doradczych z zakresu nowego i globalnego podejścia. Udział w nich wzięło ponad 700 przedstawicieli administracji państwowej oraz organizacji wspierających przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest przez Austrię oraz Słowenię, a finansowany ze środków unijnych w ramach programu Transition Facility 2005. Pracują przy nim eksperci z Austriackiego Instytutu Normalizacji (ÖN), Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii (SIQ), słoweńskiego Ministerstwa Gospodarki, Stowarzyszenia Monitoringu Technicznego (TÜV Austria) oraz firmy szkoleniowej WIFI Austria. Ministerstwo Gospodarki i PARP dbają o prawidłową realizację programu.

Warsztaty dla firm odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Sopocie. Pierwsze szkolenia zaplanowane są na 10 maja (Łódź) i 11 maja br. (Warszawa). 

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w seminariach mogą przesyłąć zgłoszenia, ze wskazaniem miejsca seminarium na adres: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Więcej informacji na temat projektu wraz z jego szczegółowym programem mozna znaleźć na stronie internetowej: http://www.parp.gov.pl - oznakowanie CE.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo