Zmiany w ruchu rowerowym w Kościanie

W piątek, 29 września 2017 r., odbyła się wspólna konferencja prasowa Wicestarosty Kościańskiego Stefana Stachowiaka i Burmistrza Miasta Kościana, którego reprezentowali Wiceburmistrz Maciej Kasprzak i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruszkiewicz, poświęcona zmianom w ruchu rowerowym na terenie Kościana.

Na konferencji przedstawione zostały najnowsze zmiany w organizacji ruchu w Kościanie.

Zmieniona zostanie organizacja ruchu rowerów na al. Kościuszki. W stronę ronda Solidarności ruch rowerowy będzie prowadzony jezdnią, a nie jak do tej pory chodnikiem.  Ze względu na duży ruch na ul. Wrocławskiej, Strzeleckiej i Marcinkowskiego, wzdłuż Bulwaru Kościańskiego wprowadzono czerwone pasy ułatwiające przejazd rowerzystów przez jezdnię, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na ul. Maya planowana jest ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż boiska.

Dla ułatwienia dojazdu w kierunku dworca, na ul. Dworcowej, ruch rowerowy będzie kierowany po chodnikach.

Na ul. Północnej wprowadzono dodatkowe oznakowanie poziome, umożliwiając przejazd rowerem do szkoły.

Odnowione zostało także oznakowanie ścieżek rowerowych w mieście. Ponadto wystosowano do właścicieli marketów prośbę o zgodę na oznakowanie ich wjazdów i wyjazdów. Wszystko po to, by zapewnić pieszym i rowerzystom bezpieczeństwo.

Przy okazji skierowano apel do mieszkańców o składanie propozycji ustawienia stojaków rowerowych oraz propozycji rozwiązań rowerowych, które jeszcze bardziej usprawnią ruch w mieście.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo