Zmiana kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Kościanie

W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, w kościańskiej strażnicy  odbył się uroczysty apel z okazji zdania i  powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie. Ostatni raz taka uroczystość miała miejsce prawie 12 lat temu, kiedy to zdający obowiązki st. bryg. Jarosław Tomaszewski obejmował kierownictwo Komendy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu mł. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi i przeglądu pododdziału. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu rozpoczęła się główna część uroczystości. St. bryg. Andrzej Ziegler przedstawił przebieg prawie 35 – letniej  służby st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego, dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie. Następnie po odczytaniu aktu odwołania i  pożegnaniu ze sztandarem odchodzący Komendant złożył meldunek o zdaniu obowiązków. W kilkuminutowym przemówieniu podziękował wszystkim za lata służby, pomoc i współpracę. Po chwili nastąpiło  powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie st. kpt. Robertowi Natunewiczowi, dotychczas pełniącemu służbę w KM PSP w Poznaniu na stanowisku naczelnika wydziału.

Zebrani goście wśród których byli m.in.: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu mł. bryg. Andrzej Bartkowiak, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kościańskiego ze starostą Bernardem Turskim i wicestarostą Stefanem Stachowiakiem na czele,   Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie Przemysław Mieloch, dyrektorzy i kierownicy instytucji funkcjonujących na terenie powiatu oraz załoga Komendy dziękowali zdającemu obowiązki st. bryg. Jarosławowi Tomaszewskiemu za lata służby, dobrą współpracę i wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Kościańskiej. Z kolei st. kpt. Robert Natunewicz odbierał gratulacje z okazji  awansu oraz życzenia realizacji zamierzonych celów.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo