Zmarł Bernard Turski, Starosta Kościański

Dodano: 23 stycznia 2021

Zmarł Bernard Turski, Starosta Kościański

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Bernarda Turskiego, Starosty Kościańskiego w latach 2014 – 2018. Bernard Turski zmarł 23 stycznia 2021 roku w Krzywiniu.

Bernard Turski był świadkiem i współtwórcą sukcesu polskiej reformy samorządowej i budowy silnego, niezależnego samorządu lokalnego. Od początku istnienia administracji powiatowej, aż do swojej śmierci był nieprzerwanie radnym Rady Powiatu Kościańskiego.

Ciesząc się zaufaniem wyborców i Rady Powiatu 18 grudnia 2014 roku został wybrany na urząd Starosty Kościańskiego. Podczas sesji, na której został wybrany powiedział m.in.:

Rozpoczęliśmy V kadencję Rady Powiatu Kościańskiego. To już 16 lat działalności samorządu powiatowego. Przez ten czas w radzie pracowało wielu, którym wyborcy powierzyli tworzenie najnowszej historii tej ziemi. Ludzi, których dewizą była współpraca i porozumienie, bo rozumieliśmy istotę wyboru, jakiego dokonali nasi wyborcy powierzając nam możliwość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla dobra lokalnej społeczności. Dla wspólnego dobra - pro publico bono. To owocowało inwestycjami w budowę oraz remonty dróg na terenie naszego powiatu. Wydatkowaliśmy znaczne kwoty na szkolnictwo, kulturę, ochronę zabytków, na opiekę zdrowotną, sport oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego. Poprzez pracę, jaką wykonaliśmy mogliśmy spełniać marzenia, które sprawiają, że życie jest tak fascynujące. Jestem głęboko przekonany, że będziemy dalej służyć naszej małej Ojczyźnie w duchu współpracy, zgody, wzajemnego zrozumienia i poszanowania, a więc w myśl tego wszystkiego, czemu życie poświęcić warto. Zrobię wszystko, aby kontynuować to, co przyczyniło się do rozwoju naszej pięknej Ziemi Kościańskiej, jednocześnie wnosząc w pracę Starostwa nowe tchnienie. Wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu pragnę to dzieło utrwalać. Liczę również na współpracę ze strony pracowników Starostwa. Bez was, drodzy państwo, bez waszego zaangażowania i pomocy niemożliwe jest funkcjonowanie urzędu. Deklaruję współpracę ze służbami i inspekcjami na co dzień dbającymi o publiczne bezpieczeństwo. Liczę również na współpracę z mediami. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyliście i deklaruję służbę tej ziemi i jej mieszkańcom.

Podczas kadencji, w której kierował administracją powiatową m. in. wybudowano halę sportową przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, internat dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana  Kasprowicza w Nietążkowie. Wybudowano także nowy budynek Wydziału Komunikacji i Dróg przy Starostwie Powiatowym w Kościanie. Inwestycje te pozytywnie wpłynęły na życie uczniów uczących się w szkołach powiatowych oraz na jakość obsługi mieszkańców i pracy w tym wydziale, co zawsze było dla Starosty Bernarda Turskiego ważne. Równie ważne były dla Niego sprawy rolnictwa i ochrony środowiska. Pełniąc swój urząd poświęcał im wiele czasu.

Bernard Turski swój urząd pełnił pełną kadencję, do 23 listopada 2018 roku. Tego samego dnia został wybrany na stanowisko członka Zarządu Powiatu Kościańskiego, obecnej, VI kadencji.

Bernard Turski dał się zapamiętać jako człowiek kontaktowy i otwarty. Zawsze był uśmiechnięty, miał poczucie humoru i dystans do siebie. Wszyscy pamiętamy Jego wokalny występ i taniec podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych. Był przełożonym, który lubił ludzi.  

Zmarły Bernard Turski pochodził z Krotoszyna, gdzie urodził się 28 sierpnia 1953 roku. Z zawodu był lekarzem weterynarii. Studia wyższe na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1978 roku. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej. W zawodzie pracował przez całe życie. Przez całe życie zawodowe był związany z Krzywiniem.

W ramach swojej działalności społecznej, przed powstaniem powiatów był dwukrotnie radnym Rady Gminy Krzywiń, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kościańskiej, był członkiem Rady Naczelnej Unii Wielkopolan w Poznaniu oraz współzałożycielem Klubu Rotary w Kościanie.

Pozostawił żonę i córkę.