"Złota Nutka"- IX edycja Konkursu Tańca

W środę, 23 marca 2016 roku w Zespole Szkół im M. Konopnickiej w Kościanie odbyła się IX edycja Konkursu Tańca „Złota Nutka”, pod honorowym patronatem  Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. M. Konopnickiej z Kościana oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy Sercem”. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak.

W konkursie udział wzięło 14 zespołów reprezentujących różne style taneczne m.in. taniec towarzyski, nowoczesny, dyskotekowy oraz spektakle muzyczne w formie kilkuminutowych przedstawień tematycznych. Energia uczestników, pomysłowość animatorów oraz wspaniała muzyka powodowała żywiołowe reakcje widzów.  

Wyniki konkursu:

KATEGORIA I (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu  - Iskierki

II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie - Sun&Rainbow

II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu - Psikus 1

 

KATEGORIA II (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)

I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie - Świetliki

II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie - Elita1

II miejsce - Stowarzyszenie na Tak w Poznaniu - Galimatias

III miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu - Iskierki

 

pozostałe zespoły w tej kategorii

Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu - Psikus 2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie

Zespół Szkół Specjalnych w Rydzynie

 

KATEGORIA III (dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

I miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kościanie - Tarantella

II miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Krzywiniu  - Krzywiniacy

III miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie - Wutezeciaki

III miejsce - Stowarzyszenie na Tak - Słoneczniki

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo