Zastępcze rodzicielstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej. W bieżącym roku pracownicy naszego Centrum opracowali program szkolenia  „Druga szansa” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który w czerwcu 2015r. został zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym uzyskaliśmy uprawnienia szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Obecnie na terenie powiatu kościańskiego funkcjonują 73 rodziny, w których przebywa 119 dzieci. Jesteśmy  świadomi, że pełnienie tej ważnej misji niesie zarówno wiele trosk i problemów, jak również radości i satysfakcji. Wszystkie dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości. Najlepszym dla nich miejscem jest dom rodzinny.  Jednak z różnych powodów zdarza się, że niektóre dzieci nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Wówczas opiekę nad nimi przejmują rodziny zastępcze.

Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom, które chciałyby odnaleźć utracony spokój oraz nowy dom zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66, 65 512 02 17, 669250 002. Termin zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze upływa 30 sierpnia 2015r. Przewidywany termin szkolenia: wrzesień –listopad 1015.

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.                                                                                                                                                                                     Michel Quois

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo