Zarząd Powiatu Kościąńskiego otrzymał absolutorium za rok 2014

Podczas VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 18 czerwca 2015 roku Rada w drodze uchwały udzieliła jednomyślnie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego za wykonanie budżetu za rok 2014.

Przed głosowaniem Starosta Kościański Bernard Turski przedstawił radnym w formie prezentacji informacje na temat wykonania budżetu oraz działań Starostwa Powiatowego w roku 2014.

Dochody w budżecie w roku 2014 zamknęły się w kwocie 62 614 998,70 złotych, przy czym plan na dzień 1 stycznia 2014 roku zakładał dochody w wysokości 57 791 292 złotych. W strukturze budżetu 41% dochodów stanowiły subwencje, dochody własne 38%, dotacje z budżetu państwa 14%. Środki unijne 1%, a pozostałe dochody 6% wszystkich dochodów.

Z kolei wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2014 zamknęły się w kwocie 61 070 696,48 zł, przy czym plan na dzień 1 stycznia 2014 roku zakładał wydatki na poziomie 60 269 328 zł.

Kwota wydatków inwestycyjnych w roku ubiegłym wyniosła 9 918 986,68 zł, co stanowi ponad 16% kwoty wydatków ogółem. Środki te lokowane były głównie w inwestycje drogowe (69,7%), ochronę zdrowia (24,4%), oświatę (3,4%) oraz pomoc społeczną (2,0%).

Na inwestycje drogowe w roku 2014 przeznaczono 6 917 070,69  zł. W śród najważniejszych znalazły się:

• Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie – ETAP I –1 559 473,53 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Widziszewo –Wonieść –713 648,83 zł
• Przebudowa drogi Iłówiec – Czempiń o ścieżkę rowerową – 741 060,45 zł
• Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie – 573 591,68 zł

Na inwestycje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie wydano 2 775 240,00 zł z czego 2 000 000,00 zł pochodziły ze środków Powiatu, Miasto Kościan przekazało 300 000,00 zł, Gmina Kościan 100 000,00 zł, Gmina Śmigiel 20 000,00. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się pozyskać 355 240,00 na prace związane z budową windy przy oddziale ginekologiczno-położniczym. W ramach inwestycji w szpitalu zakończono drugie etap prac na blokiem operacyjnym, przebudowano instalacje związane z gazami medycznymi oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.

Do największych inwestycji oświatowych w 2014 roku należały wymiana okien w piwnicach, na korytarzach i klatce schodowej, przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku –178 652,51 zł w ZSP im. F. Ratajczaka w Kościanie, wymiana stolarki drzwiowej oraz monitoring w ZSP im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie czy remont sal lekcyjnych w ZSS im. M. Konopnickiej w Kościanie. W sumie inwestycje w oświacie wyniosły 339 586,29 zł

Na koniec starosta Bernard Turski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu, radnym, szefom jednostek organizacyjnych, zarządowi oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie. Szczególne podziękowania za współpracę skierował do władz i rad gmin powiatu kościańskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu Radnym, że na przestrzeni ponad 15 lat samorządu powiatowego pomimo różnic w poglądach byliśmy w stanie wspólnie podejmować decyzje ważne dla naszej lokalnej społeczności. – podsumował swoje wystąpienie

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo