Zarobki Europejczyków

Eurostat (europejski urząd statystyczny) opublikował swój raport na temat minimalnych płac w Unii Europejskiej i w trzech krajach kandydujących (Bułgaria, Rumunia, Turcja) w styczniu 2005 roku. Polska, z zarobkami 205 euro, znajduje się wraz z sześcioma innymi nowymi krajami UE w grupie państw o najniższej płacy minimalnej (zawierającej się pomiędzy 72-240 euro). Niższe od Polski są zarobki na Litwie - 116 euro, Łotwie - 145 euro, Słowacji - 167 euro, Estonii - 172 euro. W porównaniu z 2004 rokiem wynagrodzenie minimalne wzrosło w Polsce o 28 euro. Największe wynagrodzenia minimalne są w Luksemburgu- 1467 euro, Holandii- 1265 euro, Belgii- 1210 euro i Wielkiej Brytanii - 1197 euro, która zanotowała przyrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 114 euro.

(Opracowano na podstawie materiałów PAP-Bruksela z dnia 29.08.2005)

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo