Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2017

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Kościanskiego na rok 2017.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 grudnia 2016r.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo