Zapraszamy bez kolejki

Dodano: 06 marca 2019

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do zamawiania map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów przez internet bez kolejki!!!

Prosimy o korzystanie z  iWniosku

Zapraszamy na stronę: wniosek.powiatkoscian.pl

Uruchomienie e-usług realizowane jest w ramach zadania „Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług”, które jest częścią realizowanego przez Powiat Kościański projektu pn.

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie

oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2:

„Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Instrukcja w załączeniu, a także do pobrania na stronie Powiatu Kościańskiego www.powiatkoscian.pl w zakładce Wydziału Geodezji>zamawianie map i wypisów przez internet

 

Dostępne są także filmy instruktażowe na kanałach YOUTUBE:

https://youtu.be/C4o94Q3TU7g

https://youtu.be/PVPYaHk_a5w

https://youtu.be/QFTjXaTv3wY

 

 

Pliki do pobrania