Zamknięty wiadukt w Nacławiu

Informujemy, że organizacja ruchu na zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Nacław zatwierdzona pismem nr KD.7121.1.35.2018 z dnia 08.02.2018, zostanie wprowadzona od dnia 20.02.2018 od godziny 8.00 do dnia 23.02.2018 do godziny 15.00.

Z poważaniem,
KRZYSZTOF DYZMA
Kierownik robót mostowych

TORPOL S.A.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo