Zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Młyńskiej w Kościanie.

Wykonawca przebudowy linii kolejowej na odcinku Leszno – Czempiń, firma Torpol S. A. informuje, że z dniem 30 listopada 2017 roku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kościanie.

Przejazd dla ruchu drogowego zostanie zamknięty przed południem.

Inwestycja „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno – Czempiń” realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych kompleksowej modernizacji szlaków i stacji na linii kolejowej E59 na odcinkach Leszno - Stare Bojanowo oraz Stare Bojanowo – Czempiń.

W ramach umowy przebudowane zostaną stacje Leszno, Kościan, Przysieka Stara i Stare Bojanowo, a także zlikwidowana stacja Lipno Nowe z zamianą na przystanek osobowy. Przebudowane zostaną także przystanki osobowe Górka Suchowna i Oborzyska Stare. Łącznie przebudowanych zostanie 14 peronów, 71 km torów oraz 52 rozjazdy. W Lesznie na ul. Wilkowickiej, w Klonówcu (w ciągu drogi krajowej nr 5), w Starym Bojanowie oraz w Kościanie na ul. Młyńskiej i Gostyńskiej zostaną zlikwidowane przejazdy i zastąpione skrzyżowaniami wielopoziomowymi.

Modernizacja infrastruktury dostosuje układ torów do poruszania się pociągów na szlakach z maksymalną prędkością w ruchu pasażerskim 160 km/h oraz towarowym 120 km/h. 

Koszt realizowanej inwestycji wyniesie ponad 485 mln zł brutto.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo